Daphnia-Vivarium Logo DAPHNIA-VIVARIUM
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
Kalender
 
Beurs
> reglement
> inschrijven
> stands
 
Archief
Historisch
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

Privacyverklaring

Daphnia-Vivarium, waarvan het secretariaat is gevestigd aan de Groningenlaan 3, 5691 KH Son, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.daphnia-vivarium.nl
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daphnia-Vivarium verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • voornaam/voorletter(s) en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen. We registreren alleen persoonsgegevens van onze leden, daarbij zijn geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daphnia-Vivarium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • de interne ledenlijst

De interne ledenlijst wordt — alleen op papier — verstrekt alleen aan alleen de eigen leden en alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik door de leden. Vivarium meent dat onderlinge contacten tussen de leden een essentieel onderdeel zijn ter bevordering van de doelstelling van Daphnia-Vivarium. Een lid wordt echter niet automatisch toegevoegd aan de lijst. Bij inschrijving wordt al gevraagd welke gegevens het nieuwe lid eventueel wil laten vermelden op deze interne lijst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Daphnia-Vivarium voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit op je persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Daphnia-Vivarium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je bij ons opzegt als lid worden je persoonsgegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daphnia-Vivarium verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daphnia-Vivarium gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daphnia-Vivarium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daphnia-Vivarium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daphnia-Vivarium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquariumgek
Aquarium Coenen
©2023 Daphnia-Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  Kalender  Archief  Historisch  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina