Daphnia-Vivarium Logo DAPHNIA-VIVARIUM
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
Kalender
 
Beurs
> reglement
> inschrijven
> stands
 
Archief
Historisch
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

Register van Verwerkingsactiviteiten

Daphnia-Vivarium contactgegevens

www.daphnia-vivarium.nl
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126

Daphnia-Vivarium heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld omdat de resultaten van de "Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming" van de Autoriteit Persoonsgegevens aangeven dat dit niet nodig is. Vragen over Vivarium en privacy kunt u richten aan

Doelen

Daphnia-Vivarium verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • uitvoering dienstverlening - emailadressen
  • inning contributie - NAW gegeven, emailadressen
  • incidentele zaken - telefoonnummers, emailadressen
  • verzending nieuwsbrief - emailadressen
  • aanmelding bij de NBAT - NAW gegevens, telefoonnummers, emailadressen
  • interne ledenlijst - NAW gegevens, telefoonnummers, emailadressen

Persoonsgegevens worden niet automatisch verspreid naar alle leden via de interne ledenlijst. De leden geven expliciet aan welke van hun peroonsgegevens zij willen laten verspreiden.

Categorieën van personen

Daphnia-Vivarium verwerkt persoonsgegevens van leden en incidenteel van personen die om informatie vragen.

Categorieën van persoonsgegevens

Daphnia-Vivarium verwerkt NAW gegevens, telefoonnummers en emailadressen.

Datum waarop gegevens worden gewist

Bij afmelding als lid worden alle persoonsgegevens gewist uit de ledenlijst. Bij afmelding als NBAT-hobbylid geeft Daphnia-Vivarium dit door aan de NBAT, die de persoonsgegevens vervolgens wist uit hun administratie.

Categorieën van ontvangers

  • NBAT: overkoepelende bond van verenigingen

Daphnia-Vivarium geeft persoonsgegevens door aan de NBAT, maar alleen in geval het lid aangeeft als hobbylid te willen zijn ingeschreven bij de NBAT.

Reikwijdte van delen gegevens

Daphnia-Vivarium deelt geen persoonsgegevens buiten Nederland.

Beveiliging

Daphnia-Vivarium meent dat de standaard beveiligingsmaatregelen (antivirus, antimalware e.d.), die de bestuursleden op hun computer(s) nemen, voldoende zijn om de persoonsgegevens te beveiligen.

Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquariumgek
Aquarium Coenen
©2023 Daphnia-Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  Kalender  Archief  Historisch  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina