VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 2009

Dinsdag 12 januari

Op dinsdag 12 januari aanstaande houden we weer onze jaarlijkse Vivarium nieuwjaarsreceptie, ook deze keer weer gecombineerd met de jaarvergadering. De aankondiging en agenda hebben jullie allemaal al kunnen lezen in de nieuwsbrief van december 2009. U vindt deze nogmaals terug onderaan deze uitnodiging.

Deze bijeenkomst is natuurlijk het moment om te kijken wat we in 2009 goed hebben gedaan of beter kunnen doen, en om vooruit te kijken wat we in 2010 zullen gaan doen! Voor de jaarplanning voor onze bijeenkomsten zijn we al bezig met een aantal sprekers, maar er is ruimte voor suggesties!

Zoals jullie ook al konden lezen heb ik dit jaar ook Jordan Klink uitgenodigd, secretaris van het NBAT District Oost-Brabant en onze regiovertegenwoordiger bij het NBAT hoofdbestuur, die ons meer komt vertellen over de NBAT en bij wie we ook onze opmerkingen over de NBAT kwijt kunnen.

Om te zorgen dat we zo snel mogelijk door het jaarvergadering gedeelte heen komen, wil ik iedereen vragen vooraf de volgende stukken door te nemen die nu al op de Vivarium website staan:

De notulen van 2008 die u hierboven ziet heb ik ook op de website geplaatst, omdat ik in de loop van 2009 toch nog mijn aantekeningen van de ALV van 2008 heb teruggevonden. Deze notulen wil ik dus ook nog graag laten goedkeuren door de ledenvergadering.

Iedereen is dus van harte welkom in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20u30, de zaal is open om 20 uur.

Ik hoop op een grote opkomst, het wordt dan geen avond met mooie plaatjes en prachtige verhalen, maar het zijn wel belangrijke zaken voor de vereniging en dus ook voor u als lid van de vereniging!

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Agenda jaarvergadering 2010

 1. Opening
 2. Mededelingen
  1. Jubilarissen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester/ledenadministratie
 7. Verslag diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Redactie
  3. Public Relations
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur/ledenadministratie
  2. Kascontrole
  3. Website en nieuwsbrieven
  4. Activiteiten
 9. Begroting
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag/WVTTK
 12. Sluiting
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
AquaBeek AquaBeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Aquarium Design Shop Aquarium Design Shop
Peperstraat 142a
1502 AL Zaandam
075 - 6417968
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2020 Vivarium en auteurs. All rights reserved.