Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina
opgericht sep. 1927 beschermheer drs. F. Philips jr. juni 2021

aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Henk Bos
J.v.Wassenaerstraat 33
5684 CR Best
0499 – 371 164
Secretaris / 2e voorzitter
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 – 329 126
Penningmeester
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
Bestuurslid
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 – 2810 792
Bestuurslid / activiteiten
Marc Hennequin (a.i.)
Steenstraat 62
5612 PG Eindhoven
06 – 1702 3065
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactie
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
 
Erelid Joop Brokke ✝
  Ferdie Gosselink  
Lid van verdienste Gerard Vermeulen  
 
Website / Email
www.vivarium.club

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 37,50 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 23,– per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. met Het Aquarium alleen digitaal € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium gedrukt en digitaal € 41,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Aan- en afmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op rekeningnummer NL24 RBRB 0939 7262 89 t.n.v. "Vivarium". Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.
Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Aquarium Design Shop
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2021 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina