VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 2011

Dinsdag 11 januari

Op dinsdag 11 januari aanstaande houden we weer onze jaarlijkse Vivarium nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering, de vooraankondiging hebben jullie allemaal al kunnen lezen in de laatste uitnodiging voor de bijeenkomst van december 2010. Hieronder vindt u de agenda.

Deze bijeenkomst is natuurlijk weer het moment om te kijken wat we in 2010 goed hebben gedaan of beter kunnen doen, en om vooruit te kijken wat we in 2011 zullen gaan doen! Voor de jaarplanning voor onze bijeenkomsten zijn we al bezig met een aantal sprekers, maar er is ruimte voor suggesties.

Iedereen is dus van harte welkom in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20u30, de zaal is open om 20 uur.

Ik hoop op een grote opkomst, het wordt geen avond met mooie plaatjes en prachtige verhalen, maar het zijn wel belangrijke zaken voor u als lid en voor de vereniging als geheel!

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Agenda jaarvergadering 2011

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag ledenadministratie/penningmeester en begroting
 7. Verslag diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Website en nieuwsbrieven
  3. Activiteiten
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur/ledenadministratie
  2. Kascontrole
  3. Website en nieuwsbrieven
  4. Activiteiten
  5. Public relations
 9. Activiteiten
 10. Rondvraag/WVTTK
 11. Sluiting
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.