VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud oktober 2007

  1. Aankondigingen
  2. Artikelen
  3. Ledenmutaties
  4. Agenda
  5. Kalender
  6. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Lezing 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober hebben we een lezing van Johan Egberts, genaamd

(Een stukje van) het Amazone gebied in Colombia

De titel is nieuw, tot nu toe stond deze lezing in onze agenda met de werktitel "Leticia, het drielandenpunt ColombiaĖPeruĖBraziliŽ." Dat was simpelweg omdat Johan toen we hem vroegen een lezing te verzorgen, net deze reis achter de rug had en de lezing nog helemaal in elkaar moest steken.

We kregen inmiddels de volgende korte beschrijving van deze lezing:

Op 11 september 2006 ben ik, samen met Roel Dieltjes, voor de tweede keer afgereisd naar Colombia. Aan de hand van digitale foto's, video opnamen en natuurlijk de nodige reisverhalen, zal ik proberen om u een indruk te geven van het Colombiaanse Amazonegebied. Tijdens deze onvergetelijke reis zijn we er weer in geslaagd om vele vissoorten te vangen: onder andere zalmen, cichliden, meervallen, mesvissen, bladvissen, Rivulus, enzovoort. Zoals het er nu naar uitziet hebben we zelfs enkele zeer bijzondere soorten (onder andere Rivulus spec. en Apistogramma spec.) gevangen. In de lezing komt ook de waterkwaliteit (pH, geleidbaarheid en temperatuur) in de door ons bezochte biotopen aan bod. Ook de terrariumliefhebbers worden in de lezing niet vergeten (dat kan ook niet anders met Roel als reisgenoot). Bent u nieuwsgierig? Kom dan kijken en luisteren op 9 oktober.
We hebben Johan Egberts van harte aanbevolen gekregen door onze collega vereniging Xiphophorus Oss. Zij hebben hem in 2006 op het programma gehad en waren zeer onder de indruk van de lezing die hij hen toen voorschotelde.

Iedereen is dus van harte welkom op 9 oktober in Brunswijck aan de Generaal Bradleylaan 1 te Eindhoven, aanvang 20 uur. Ik hoop op een grote opkomst!

Namens de activiteitencommissie,
Eric van de Meerakker.

Huiskameravond 23 oktober

Tijdens de afgelopen huiskameravond op 25 september heb ik nog een gastheer weten te strikken voor een huiskameravond in oktober. Het is Gerrit Udink, een oude rot in het "vak" en al meer dan 25 jaar lid van Vivarium. Hij heeft een aquarium dat het levende bewijs vormt dat je niet per se een bak van 2,5 meter of meer dan 500 liter hoeft te hebben om een mooi aquarium te hebben dat zich kan meten met de top in de NBAT keuringen.

Gerrit heeft het inrichten van een aquarium duidelijk in zijn vingers, en dat zullen we ook op deze huiskameravond weer kunnen zien. Maar ook een jarenlange ervaring is geen zekerheid dat je aquarium geen tegenslagen kan hebben, en ook Gerrit's aquarium heeft onlangs te maken gehad met het probleem dat we allemaal kennen: algen. We zullen zien hoe zijn aquarium hiervan is hersteld.

Iedereen is dus van harte welkom op 23 oktober vanaf 20 uur aan de Generaal van Haersoltelaan 20 in Eindhoven!

Namens de activiteitencommissie,
Eric van de Meerakker.

Vivarium en NBAT contributie 2008

Zoals u vast al verschillende keren heeft gehoord is de NBAT bezig met een interne reorganisatie. Daar is al een heleboel over te doen geweest, maar ik wil het hier even hebben over de gevolgen die dat heeft voor de NBAT contributie per 1 januari 2008. De NBAT gaat de contributie dan namelijk heffen in de vorm van een bedrag per aangesloten vereniging, plus een bedrag per bij de NBAT ingeschreven lid. Deze methode is bedoeld om grote verenigingen te belonen maar pakt nadelig uit voor "kleine" verenigingen en daarom is er een overgangsregeling ingesteld. Omdat Vivarium in deze categorie valt (samen met ruim een derde van alle NBAT verenigingen), zullen wij gebruik maken van deze overgangsregeling. Dit betekent voor ons dat de NBAT contributie voor 2008 wordt verhoogd naar € 27,– inclusief Het Aquarium. Helaas verdwijnt de mogelijkheid om je bij de NBAT in te schrijven als jeugdlid of huisgenootlid.

Een andere wijziging in de NBAT is dat Het Aquarium als aquariumblad wordt verzelfstandigd, waarbij het voor bij de NBAT ingeschreven verenigingsleden mogelijk is om Het Aquarium toegestuurd te krijgen tegen het zeer lage tarief van € 13,–. Dit betekent dat als u NBAT-lid bent maar aangeeft dat u Het Aquarium liever niet wilt ontvangen, u een korting krijgt van € 13,– op de NBAT contributie. U krijgt dan nog altijd wel de NBAT-pas met de daaraan verbonden voordelen. Wie tot nu toe NBAT huisgenootlid was kan van deze regeling gebruik maken om NBAT lid te blijven, maar hij of zij betaalt dan € 14,– in plaats van € 5,–.

Omdat we als Vivarium bestuur denken dat onze NBAT-leden wel degelijk Het Aquarium willen blijven ontvangen, zeker nu het blad in de laatste maanden sterk is verbeterd, zullen wij voor elk Vivarium lid dat is ingeschreven bij de NBAT er van uit gaan dat u ook voor 2008 Het Aquarium wilt blijven ontvangen. Dus tenzij u NBAT-lid bent en ons voor 22 oktober aanstaande laat weten dat u Het Aquarium in 2008 toch niet meer wilt ontvangen, zullen wij u voor de NBAT € 27,– in rekening brengen, wat een verhoging is van € 2,– ten opzichte van 2007.

Naast de NBAT contributie willen wij hierbij ook een kleine verhoging van de Vivarium contributie aankondigen. De leden van Vivarium hebben enige jaren geleden ermee ingestemd dat het bestuur jaarlijks een inflatiecorrectie mag toepassen op de Vivarium contributie. Vorig jaar hebben we dat niet gedaan, maar dit jaar willen we dat wel weer uitvoeren, om te voorkomen dat we binnen een paar jaar toch weer een extra contributieverhoging moeten voorstellen. Daarom zullen we voor 2008 de Vivarium contributie verhogen met € 0,50 voor gewone leden en € 0,25 voor Vivarium jeugdleden.

Om het samen te vatten alle bedragen per 1 januari 2008 op een rijtje:

De Vivariumcontributie bedraagt € 27,50 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 15,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden bedragen:
N.B.A.T. + Het Aquarium € 27,– per jaar,
N.B.A.T. alleen ledenpas € 14,– per jaar,
N.B.B.Z. + Het Zeeaqarium € 30,– per jaar.

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Artikelen

Waarschuwingsplanten voor de vijver, deel 1

Wat wordt er bedoeld met deze toch wel angstaanjagende kop, neen het wordt geen artikel waar we bang voor moeten zijn, maar laat ik bij het begin beginnen.

In de vijver kennen we ruwweg drie soorten planten. In de eerste plaats de echte waterplanten, waaronder we onder andere hoornblad vinden en waterlelie. Daarnaast kennen we moerasplanten, deze vinden we in de moerasgebieden. Hieronder zijn zeer vele soorten en ook niet te vergeten aquariumplanten die in de zomer het best leuk doen in de vijver. Hier zijn ook wat overgangsplanten bij, denk maar eens aan Lobelia cardinalis, die het vaak ook op het droge gedeelte naast de vijver weer te vinden is. Met name de planten die we in dit gedeelte zetten en ook een aantal planten die we als moerasplanten in de vijver zetten, daar zit het probleem.

Een bekend probleem bij mij was, dat ik de moerasplant gele lis (Iris pseudacorus) liet uitbloeien en de prachtige zaaddozen er aan liet zitten. Dat was niet voor niets, want ik had gelezen, dat de afvalstoffen in de wortels afgevoerd moesten worden en dat gaat via de bloemstengels en de zaaddoos, die daar dan gevormd wordt. De afvalstof is een alcohol, wat giftig is voor de plant, dus de zaaddoos moest er aan blijven om dat te regelen. (Deze zaaddoos wordt in de volksmond ook wel jeneverkruikje genoemd). In het voorjaar moest ik de plant scheuren en gingen de zaaddozen op de composthoop. Het volgend jaar werd de composthoop gebruikt als bemesting voor de tuin, en zie, ook daar waar geen water was kwamen overal de zaden uit en moest ik regelmatig de tuin nalopen om deze jonge planten eruit te halen. Kijk dit noem ik dan een waarschuwingsplant. De zaaddoos dus niet op de composthoop. Het kan wel in een groencontainer, daar gaat bij bewerking de zaden dood.

U zult wel zeggen, dat is best te doen. Laten we dan eens een andere plant noemen, die in het voorjaar prachtig bloeit: speenkruid Ranunculus ficaria. Deze inlandse plant vormt kleine knolletjes, die de vogels graag eten. We gebruiken deze nog al wel eens aan de oever van de vijver, want het is één van de eerste bloeiers bij de vijver en geeft prachtige mooie gele bloemen. Heel even later komen ook de blauwe dwerghyacinten uit en het is dan een geweldig gezicht, een geel veldje met daardoor prachtige blauwe hyacintbloemen, maar dan: eenmaal in je tuin, dan woekert deze zo enorm snel dat soms een grasveld eronder verdwijnt. Deze plant moet je zeer goed in toom houden.

Zo zijn er meer, waar je heel goed mee uit moet kijken, om ze niet als een verwildering plant in de tuin tegen te komen. In een volgend artikeltje zal ik er nog een aantal noemen waar je goed op moet letten en ze moet letten bij aanschaf, of daar met name in het voorjaar wat tijd in moet steken om verwildering tegen te gaan.

Auteur: Joop Brokke

Ledenmutaties

We willen graag weer de ledenmutaties binnen onze vereniging vermelden, nu in onze nieuwsbrief in plaats van zoals vroeger in ons clubblad. Maar omdat onze nieuwsbrief ook op Internet staat, zullen we daarbij geen volledig huisadres, telefoonnummer of email adres bij zetten. Deze gegevens komen (voor zover mogelijk) wel op de papieren ledenlijst die we op verzoek aan onze leden geven (deze lijst is alleen voor eigen gebruik, om de onderlinge contacten te bevorderen). Als inhaalslag ditmaal alle mutaties van dit jaar tot op dit moment:

Wijziging Naam Plaats Categorie Datum
Aanmelding N. Withaar Eindhoven NBAT-lid 1 januari
Aanmelding A. Meeldijk Eindhoven Vivariumlid 1 januari
Aanmelding A. Meeldijk Eindhoven Huisgenootlid 1 januari
Aanmelding H. Vullings Nuenen NBAT-lid 1 januari
Aanmelding F. van Oers Eindhoven NBBZ-lid 1 maart
Aanmelding M. Gomez Eindhoven NBAT-lid 1 september

Agenda

Vivarium heeft elke maand een ledenavond, op de tweede dinsdag van de maand, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn afwisselend te vinden in zaal Kraaihei van De Kadans aan de Sint Jozefstraat 1 te Best (buslijn 142) en in Brunswijck aan de Generaal Bradleylaan 1 te Eindhoven (lijn 2 of 5). We beginnen om 20 uur (tenzij anders aangegeven).

De agenda ziet er voor de rest van 2007 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di 09 okt Reisverslag door Johan Egberts: "(Een stukje van) het Amazone gebied in Colombia"
Brunswijck
di 23 okt Huiskameravond bij Gerrit Udink
Generaal van Haersoltelaan 20
Eindhoven
di 13 nov Jan van Loon: "Hoe ik het doe", over vissen kweken Kadans
di 11 dec Joop Brokke: "Sorry, het is de hobby van mijn wederhelft" Brunswijck

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data staan wel vast, dus er is zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

14 oktober: 39e Dendrobatidae Kikkerdag Haarlem

Op zaterdag 14 oktober organiseert Dendrobatidae Nederland hun 39e internationale kikkerdag in Hotel van der Valk "Haarlem Zuid" aan de Toekanweg 2 te Haarlem. Open vanaf 12 uur, toegang €3,50.

20 oktober: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 20 oktober organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

20 t/m 28 oktober: Aqua & Terra show Kempvis Turnhout (B)

Van 20 tot en met 28 oktober organiseert Kempvis Turnhout hun 11e tentoonstelling in zaal De Gilde aan de Gildestraat te Turnhout (BelgiŽ). Geopend op weekdagen van 14 tot 21 uur, in het weekend van 10 tot 21 uur, de laatste zondag tot 20 uur, "waarna waarschijnlijk vissen en planten te koop zullen worden aangeboden door de deelnemers." Op 21 oktober is er ook nog een mini-ruilbeurs van 10 tot 14 uur.

27 oktober: NBAT Aqua Terra dag Barneveld

Op zaterdag 27 oktober 2007 organiseert de NBAT weer de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag in Barneveld. Met uitslagen Landelijke Huiskeuring. Nadere informatie volgt, zie ook www.nbat.nl

28 oktober: Terraria Eindhoven/Veldhoven

Op zondag 28 oktober organiseert TER een Terrariumbeurs in sporthal De Heiberg aan de Heerseweg 49 te Veldhoven. Open van 11 tot 16 uur. Toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ € 4,–, kinderen tot 5 jaar gratis.

4 november: 23e Reptielen-amfibieŽnbeurs Nijmegen

Op zondag 4 november organiseert B & B Organisatiebureau de 23e internationale reptielen- en amfibieŽnbeurs in de Jan Massinkhal aan de Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen. Slangen, spinnen, hagedissen, schildpadden, amfibieŽn, literatuur, terrariumbenodigdheden, voedseldieren, etc. (Ook giftige dieren zijn toegestaan, er is een aparte ruimte voor giftige dieren) Open van 11 tot 17 uur. Toegang € 6,– voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar € 1,50.

4 november: Reptielenbeurs Antwerpen

Op zondag 4 november is er een reptielenbeurs in cultureel centrum Ter Schelde aan de Fromentinstraat 4 te Antwerpen (BelgiŽ). Slangen, schildpadden, hagedissen, amfibieŽn, spinnen, insecten, kameleons, terraria; benodigdheden, planten, voedseldieren en verenigingen. Open van 10 tot 18 uur, toegang € 6,–. Zie ook website www.reptielenbeurs.be

10 november: Open Dag WAP Maarn

Op zaterdag 10 november organiseert Werkgroep Aquatische Planten weer een open dag in Sociaal Cultureel Centrum "De Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Start om 11 uur, zaal open vanaf 10 uur.

Verenigingsinformatie

opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. oktober 2007

Aangesloten bij de N.B.A.T. en de N.B.B.Z.

Voorzitter
Edith de Jongh
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Bestuurslid/Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministrateur
Harrie van de Meerakker
Meijerijlaan 43
5628 BC Eindhoven
040 - 2428 724
Public Relations
Jan van Zeeland
Matterhorn 41
5624 NR Eindhoven
040 - 2260 051
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
Edith de Jongh
Harrie v/d Meerakker
 
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie (per 1 januari 2008)

De Vivariumcontributie bedraagt € 27,50 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 15,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden bedragen:
N.B.A.T. + Het Aquarium € 27,– per jaar,
N.B.A.T. alleen ledenpas € 14,– per jaar,
N.B.B.Z. + Het Zeeaqarium € 30,– per jaar.

Het inschrijfgeld ŗ € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur Ťn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.