VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud februari 2008

  1. Aankondigingen
  2. Ledenmutaties
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Lezing 12 februari

Op dinsdag 12 februari hebben we een lezing van Eddy Leysen:

"Groene vingers en rode borstjes"

Eddy heeft een paar jaar geleden bij ons een lezing gegeven over visziekten, waarover iedereen zeer te spreken was. Daarom hebben we hem voor 2008 teruggevraagd, en uit het aanbod aan lezingen dat hij heeft, hebben we deze lezing geselecteerd. Van Eddy kregen we de volgende korte omschrijving:

Kortom: een lezing over het verzorgen van aquariumplanten. Er wordt een vergelijking gemaakt van de omstandigheden in de natuur en in het aquarium: licht, bodem, groeivormen, vermeerdering, ... Geen paniek echter: het wordt geen opsomming van Latijnse namen, maar wel een praktische uiteenzetting van de voorwaarden die we moeten scheppen in ons aquarium willen we planten houden. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan over de lichtomstandigheden boven het water, want niet iedere lamp is geschikt als plantenlamp en een goede plantenlamp is echt niet duurder dan een andere. Het is echter niet zo moeilijk als u denkt, indien u zich aan de regels houdt.

De interesse om planten te houden en de optimale omstandigheden na te gaan, is gegroeid uit een gezegde van een bevriend aquariaan dat men bij discussen geen planten kan houden. Ik had discussen en wou planten erbij want planten hebben niet alleen een esthetisch doel, maar zijn ook zeer functioneel! Zij zorgen immers voor betere waterwaarden door de opname van de stikstofverbindingen en door het afscheiden van CO2 wordt de pH gecontroleerd en laag gehouden. Ze bieden trouwens ook de nodige schuilmogelijkheden voor de vissen of voor jongbroed om te ontsnappen aan vraatzuchtige vissen.

Op het einde waarschuw ik ook voor sommige handelaars die eigenlijk kamerplanten verkopen als aquariumplanten. Die planten horen echter op een vensterbank en niet in een aquarium! En dat ze daar niet willen groeien is nogal logisch... Maar zolang de aquarianen niet voorgelicht worden, worden deze planten gekocht. En zolang ze worden gekocht, worden ze verkocht. Spijtig, want dit is zeker een reden waarom sommige liefhebbers het opgeven om planten in een aquarium te houden.

En waar de rode borstjes op slaan, laat ik hier in het midden.

Bovenstaande tekst belooft een interessante lezing, en Eddy kennende zal het ook een onderhoudende lezing worden, die voor iedereen interessant zal zijn. Ik hoop dus op een grote opkomst in zaal Kraaihei van de Kadans aan de Sint Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20 uur, aanvang lezing 20:30.

Namens de activiteitencommissie,
Eric van de Meerakker.

Ledenmutaties

Omdat onze nieuwsbrief ook op Internet staat, plaatsen we we hier geen volledig huisadres, telefoonnummer of email adres. Deze gegevens komen (voor zover mogelijk) wel op de papieren ledenlijst die we op verzoek aan onze leden geven (deze lijst is alleen voor eigen gebruik, om de onderlinge contacten te bevorderen).

Wijziging Naam Plaats Categorie Datum
Aanmelding C. den Dekker Eindhoven NBBZ- en NBAT-lid januari

Agenda

Vivarium heeft elke maand een ledenavond, op de tweede dinsdag van de maand, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn afwisselend te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis de Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 142) en in verzorgingscentrum Brunswijck aan de Generaal Bradleylaan 1, 5623 KM Eindhoven (lijn 2 of 109). We beginnen om 20 uur (tenzij anders aangegeven).

De agenda ziet er voor 2008 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di 12 feb Eddy Leysen: "Groene vingers en rode borstjes" Kadans
di 11 maart "Brunswijcklezing*" Brunswijck
di   8 april Joop Brokke, vijverlezing Kadans
di 13 mei watermeetavond* Brunswijck
di 10 juni Groot onderhoud verenigingsaquarium Kadans
di   9 sept Willem Postma: "Fijn bezig zijn" Kadans
di 14 okt Joop Brokke, plantenlezing Brunswijck
di 11 nov Kwis verzorgd door Harrie v.d. Meerakker* Kadans
di   9 dec N.n.b. Brunswijck

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data staan wel vast, dus er is zeker een bijeenkomst!

Zoals u ziet, zijn nog niet alle activiteiten volledig ingevuld, dus gedurende het jaar zal er nog het een en ander veranderen. Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.


Kalender

8 februari t/m 4 mei: Jubileumtentoonstelling De Siervis Oosterhout

Van vrijdag 8 februari tot en met zondag 4 mei organiseert De Siervis een jubileumtentoonstelling in het MEK (Milieu Educatief Centrum & Kinderboerderij) aan de Veerseweg 100 te Oosterhout (N-Br). Open dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 10:30 tot 16 uur. 's Maandags gesloten. (Groepen eventueel op afspraak.) Het thema is '30 x 30', rond het kleine aquarium met 30 kleine aquaria. Het inrichten van een bakje van 30 x 30 x 30 cm is een hele kunst. Hoe krijg je daar diepte in? Welke vissen en planten zijn geschikt voor een heel klein aquarium? Helaas weten slechts weinigen hier goed mee om te gaan. Dat leidt tot veel vissenleed. Deze tentoonstelling laat zien hoe het beter kan. Als contrast wordt ook een aquarium van 240 x 70 x 70 geplaatst met bekende vissen, die meestal in een te kleine ruimte worden gehouden, waardoor ze niet tot hun recht komen. In dit aquarium wordt duidelijk hoe mooi en boeiend deze vissen zijn als ze de ruimte krijgen.

16 februari: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 16 februari organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

17 februari: Terraria Eindhoven/Veldhoven

Op zondag 17 februari organiseert TER een terrariumbeurs in Sporthal de Heiberg aan de Heerseweg 49 te Veldhoven. Open van 11 tot 15 uur. Toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ € 4,–, kinderen tot 5 jaar gratis.

23 februari: Visbeurs en jaarvergadering NVC Odijk

Op zaterdag 23 februari organiseert de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers de volgende visbeurs, tevens zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden, in Het Dorpshuis aan de Zeisterweg 44 te Odijk. De toegang en parkeren is gratis, ook voor niet-leden van de NVC. Op de visbeurs is aanbod van cichliden, andere vissen en nakweek ervan. Daarnaast zijn visvoer, boeken en materialen en nog veel meer te koop. Open van 12:30 tot 15:30.

23 februari: Bijeenkomst Poecilia Maarn

Op zaterdag 23 februari organiseert Poecilia een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 12:30. Meer informatie op de website www.poecilia.nl

2 maart: Reptilica Schiedam

Op zondag 2 maart organiseert Reptilica een terrariumbeurs in sporthal Margriet aan de Nieuwe Damlaan 5 te Schiedam. Open van 11 tot 17:30. Toegang € 5,– voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 3,50, op de website www.reptilica.nl kan een kortingsbon van € 1,50 worden aangevraagd.

Verenigingsinformatie

opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. februari 2008

Aangesloten bij de N.B.A.T. en de N.B.B.Z.

Voorzitter
Edith de Jongh
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Bestuurslid/Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministrateur
Harrie van de Meerakker
Meijerijlaan 43
5628 BC Eindhoven
040 - 2428 724
Public Relations
Jan van Zeeland
Matterhorn 41
5624 NR Eindhoven
040 - 2260 051
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
Edith de Jongh
Harrie v/d Meerakker
 
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 27,50 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 15,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden bedragen:
N.B.A.T. + Het Aquarium € 27,– per jaar,
N.B.A.T. alleen ledenpas € 14,– per jaar,
N.B.B.Z./Het Zeeaquarium € 30,– per jaar.

Het inschrijfgeld € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur n bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.