VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud mei 2012

  1. Aankondigingen
  2. Verslagen
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Bijeenkomst 8 mei: Roel Feenstra, "Van bak tot levend schilderij"

Op dinsdag 8 mei hebben we Roel Feenstra uitgenodigd voor zijn lezing "Van bak tot levend schilderij." In een clubblad van onze collega aquariumvereniging Xiphophorus in Oss stond deze omschrijving:

Roel Feenstra is ruim veertig jaar actief aquariumhobbyist, regelmatig deelnemer aan de landelijke huiskeuring en een aantal malen landskampioen met zijn gezelschapsaquarium in de jaren negentig.

Deze lezing is zowel gericht op de beginnende als op de gevorderde aquariaan, die meer wil dan een bak met vissen en planten alleen. De spreker tracht zonder al te veel gebruik van, voor velen moeilijke, latijnse namen de liefhebber op weg te helpen naar een gezond en esthetisch fraai aquarium. Er wordt zowel aandacht besteed aan een groter als kleiner gezelschapsaquarium; de voor- en nadelen, de mogelijkheden en de beperkingen.

Door een goede keuze van het plantenbestand, dieren en decoratiematerialen, kan elke "bak" uitgroeien tot een sprookjesachtige onderwaterwereld achter glas. Voorwaarden zijn echter een goede watersamenstelling, verlichting en filtering, maar vooral ook een goede bacteriebestand. Deze zijn verantwoordelijk voor de biologische "reiniging" van uw aquariumwater. Menig liefhebber strandde voortijds in de hobby, ondanks gedane en soms onnodig hoge investeringen; meestal was een hinderlijke algengroei, stagnerende plantengroei en vissterfte de oorzaak.

Reden genoeg voor een ieder om langs te komen en zijn kennis op het gebied van aquariumhouden te verbreden en verdiepen.

Bij het bovenstaande kunnen we ons alleen maar aansluiten. De lezing begint om 20.15 uur, zoals altijd is een ieder van harte welkom op 8 mei vanaf 20.00 uur in De Kadans aan de Sint Jozefstraat 1 te Best.

Wij hopen weer op een grote opkomst!

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Artikelen

Cursus Aquariumhouden deel 15

B. Beplanting van het aquarium

B-1 PLANTEN IN HET AQUARIUM

B-1-1 Opzetten van een aquarium

Misschien lijkt het wat overdreven, wanneer ik zeg dat het houden van een aquarium begint met de beplanting daarvan. Toch ben ik er van overtuigd, dat zeer veel aquariumhouders zich veel moeite en kosten zouden hebben bespaard, wanneer ze zich bij het begin van hun liefhebberij wat meer met de beplanting van hun aquarium hadden bezig gehouden. Duidelijk is het dat het onderhouden van een "decoratief" aquarium vooral m.b.t. het planten bestand enig onderhoud vraagt, waardoor de ware liefhebber steeds bij het aquarium betrokken blijft.
In de wel zeer beperkte ruimte van het aquarium worden planten bijeen gebracht die afkomstig zijn uit de meest ver afgelegen tropische landen en wonderlijk genoeg groeien vele uitstekend in het aquarium.

Om enig onderscheid tussen planten te maken is het noodzakelijk ze in de meest eenvoudige zin in te delen. Planten welke zich door sporen vermeerderen noemen we lagere planten. Hieronder vallen de algen (deze zullen behandeld worden in het hoofdstuk B-1-8).
De planten die zich door middel van zaden vermeerderen, zijn hogere planten.
Hierbij komen de volgende termen aan bod:
submerse planten, die vrijwel altijd onder water groeien
demerse planten, die gedeeltelijk in en gedeeltelijk boven water groeien
emerse planten, dit zijn land planten, deze groeien vrijwel altijd boven water.

Planten kunnen we kopen of vragen aan de leden van uw aquariumvereniging om onze bak te vullen. In de beginfase is het het beste dat we vrijwel alleen bossen echte waterplanten in het aquarium zetten. Dat is nodig om de assimilatie snel op gang te krijgen en algengroei te beperken. (Over een indeling hoef je je nog niet te bekommeren.) Een echte waterplant is over het algemeen te herkennen aan het feit dat hij, als je hem boven water onder aan de steel vastpakt en bovenaan loslaat, direct omvalt. Het water moet de plant steunen.

Vallisneria spiralis - foto Jan Bukkems
Vallisneria spiralis -
foto Jan Bukkems
Echinidorus bleheri - foto Jan Bukkems
Echinidorus bleheri -
foto Jan Bukkems

Een moerasplant blijft over het algemeen recht op staan. Dit foefje gaat niet voor alle planten op, maar is een goede maatstaf. Echte waterplanten zijn o.a.: waterpest, Cabomba, Myriophyllum, Ambulia, hoornblad, Vallisneria, Zosterella dubya en Mexicaans eikenblad. Vooral deze laatste twee soorten waterplanten groeien erg snel en verbruiken daardoor veel voedingsstoffen. Daarbij kan natuurlijk ook alvast voor een leuk gezicht een solitaire (betekent alleenstaande) moerasplant of een klein groepje moerasplanten geplaatst worden, zoals cryptocorynen, amazone zwaardplanten of Leidse planten.

Na een week, als de planten wat geworteld zijn, kan er een tweede lamp ingeschakeld worden. Die kan dan zes uur per dag branden, bijvoorbeeld van elf uur 's morgens tot vijf uur 's middags.

Tot zover het opzetten van ons aquarium. We hebben nu een goed begin gemaakt en gaan in een later hoofdstuk ons aquarium inrichten.

B-1-2 De functie van de planten

Het zal u duidelijk zijn welke functie de planten in de vrije natuur hebben, namelijk het in evenwicht houden van de levensmogelijkheden voor de gehele organische natuur.
De stoffen die door de dierenwereld worden teruggegeven aan de bodem, nadat het organisme zich heeft gevoed, evenals de voor verbranding van deze voeding benodigde zuurstof, zijn beide elementen die enerzijds als voeding dienen voor de plantenwereld, en anderzijds nevenproducten van hun stofwisseling zijn, de zuurstof dus.

Bij onderzoek van planten in een speciaal daarvoor ingericht laboratorium is gebleken dat planten de volgende stoffen bevatten: kalium, natrium, calcium, magnesium, zwavel, ijzer, chloor en verder gassen die kooldioxide en stikstofverbindingen bevatten.
Door proeven is vast komen te staan dat planten zich zonder stikstof, fosfor, kalium, kalk, magnesium en vooral ijzer niet goed kunnen ontwikkelen en evenmin koolstof ontberen.
Waterplanten betrekken de benodigde koolstof en vele andere stoffen in opgeloste vorm uit het water. Een ander belangrijk element is ijzer, dat nodig is voor het vormen van chlorofyl.
De opname van voedingszouten kan slechts geschieden bij aanwezigheid van zuurstof, zonder zuurstof is opname niet mogelijk. Elke plant heeft voedingsstoffen nodig in een zekere verhouding. Indien één bepaalde stof niet of te weinig aanwezig is, dan helpt het niet andere stoffen extra toe te voegen.

Het proces waarbij de plant zuurstof opneemt en koolzuurgas afgeeft onder het vrijkomen van energie noemt men ademhaling. Tijdens de ademhaling wordt de vastgelegde zonne-energie weer vrij gemaakt. Het arbeidsvermogen van de planten wordt verkregen door verbranding van suikers en vetten, indien bij de ademhaling suikers worden geoxideerd, komt energie vrij.

Indien men bij een plant de ademhaling verhindert dan stopt de groei, het transport van stoffen van cel tot cel houdt op en er komt een einde aan de worteldruk en beweging van het protoplasma. Bij de ademhaling komt ook een hoeveelheid warmte vrij die echter weinig aantoonbaar is, vooral omdat deze warmte direct door het water wordt opgenomen. De ademhaling heeft niet alleen 's nachts plaats maar gaat overdag ook in assimilerende cellen door. Dit maakt duidelijk dat CO2 nodig is in het water. CO2 is meestal de beperkende factor in de groei. Bij ernstig CO2 tekort gaan planten over op biologische ontkalking, meer hierover in het hoofdstuk watersamenstelling.

(Einde cursus Aquariumhouden deel 15)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2012 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di    8 mei Roel Feenstra: "Van bak tot levend schilderij" Kadans
di  12 juni Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    9 okt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  13 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

12 mei: Bijeenkomst Poecilia Maarn

Op zaterdag 12 mei organiseert Poecilia een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 12u30. Meer informatie op de website www.poecilia.nl.

12 mei: Aqua-terra event Den Haag

Op zaterdag 12 mei organiseert www.gifkikkers.nl een Aqua Terra event in het Wellantcollege Westvliet aan de Westvlietweg 42 in Den Haag. "Grote beurs met amfibieen, reptielen, siergarnalen, vissen, terrariumbenodigheden en tropische planten. Buiten het gebouw wordt een voorjaarsmarkt gehouden waar goedkoop tuinplanten gekocht kunnen worden (moederdagtip). Binnen het gebouw wordt ook nog een roofvogelshow gehouden door Remco Bavelaar." Open van 10 tot 15 uur, entree gratis. Meer informatie via www.gifkikkers.nl.

12 mei: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 12 mei organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur, zaal open vanaf 10 uur.

13 mei: Terraria Gent (B)

Op zondag 13 mei organiseert TER een terrariumbeurs aan de Van Rysselberghedreef 2 in het Citadelpark B te Gent (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

19 mei: Visbeurs Aqua Vré Ede

Op zaterdag 19 mei organiseert Aqua Vré te Ede een visbeurs in Sporthal de Peppel aan de Peppelensteeg 1A te Ede. Open van 10 tot 16 uur, toegang € 2,50, kinderen t/m 12 jaar gratis. Nadere informatie op de website www.aquavre.nl.

20 mei: Ruilbeurs Blauwe Alg Kessel (B)

Op zondag 20 mei organiseert Blauwe Alg hun jaarlijkse aquarium- en vijverruilbeurs in gemeenschapscentrum "'t Dorp" aan de Berlaarsesteenweg te Kessel (Belgie). Open van 10 tot 15 uur, toegang gratis. Meer info op website www.blauwealg.be.

20 mei: Internationale aquariumbeurs Floreffe (B)

Op zondag 20 mei organiseert de InterClub Aquariophilie et Ichtyologie Francophone de zesde Internationale Aquariumbeurs in de Abdij van Floreffe aan de Rue du Seminaire 7 te Floreffe (Namen – België). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 1,–. "Vissen – Pgarnalen &ndahs; planten – materiaal. Bonsais – en orchideeën." Meer informatie op de (franstalige) website: www.icaif.be.

28 mei: Reptilica Spijkenisse

Op maandag 28 mei organiseert Reptilica een terrariumbeurs in Racketcentrum Halfweg aan de Einsteinweg 6 te Spijkenisse. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

3 juni: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 3 juni organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

8 t/m 10 juni: Nationale Koi- en Vijverdagen Appeltern

Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni organiseert KOI 2000 de tiende Nationale Koi- en Vijverdagen in De Tuinten van Appeltern aan de Walstraat 2a te Appeltern. Open van 10 tot 18 uur, toegang € 11,95, kinderen t/m 12 jaar € 5,95, kinderen tot 6 jaar gratis, 65+ en groepen vanaf 20 personen € 2,– korting. Meer informatie op www.koi2000.com.

10 juni: Internationale garnalen- en kreeftenhappening Berendrecht (B)

Op zondag 10 juni organiseert De Kardinaal de eerste internationale garnalen- en kreeftenhappening in "De Bomenbank van de stand Antwerpen" aan de Antwerpsebaan 110 te Berendrecht. Open van 10 tot 18 uur.

16 juni: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 16 juni organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

17 juni: Houtlandse ruilbeurs Torhout (B)

Op zondag 17 juni organiseert Skalaar Torhout een de 15e Houtlandse aquarium, terrarium en vijver ruilbeurs in zaal "Sparrenhove" aan de Herderstraat 3 te Torhout (België). Open van 9u30 tot 16 uur, gratis toegang. Info: www.skalaar.be.

17 juni: Openvijverdag Betta Buggenhout (B)

Op zondag 17 juni uur organiseert Betta haar grote openvijverdag. Meer informatie op www.betta.be.

17 juni: Reptilica Helmond

Op maandag 17 juni organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de City Sporthal aan de Watermolenwal 13 te Helmond. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

23 en 24 juni: Belgische Koi-show Bokrijk (B)

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni organiseert de Belgian Koi Society de Belgian ZNA Koi Show in het het Openluchtmuseum aan de Bokrijklaan 1 te Genk (België). Open van 10 tot 18 uur, toegang in combinatie met toegang Openluchtmuseum. Meer informatie op website www.belgiankoisociety.be.

30 juni: Betta topdag met beurs Malderen (B)

Op zaterdag 30 juni organiseert Betta een grote openluchtbeurs in en rond het lokaal aan de Handelsstraat 75 te Malderen (België). Open vanaf 14 uur, barbecue open vanaf 17 uur, toegang gratis, deelname barbecue € 2,50. Meer informatie op www.betta.be.

1 juli: 23e LimBeurs Houthalen-Helchteren (B)

Op zondag 1 juli organiseert de federatie van aquarium- en terrariumklubs uit Limburg van de BBAT de 23e LimBeurs in instituut Don Bosco aan de Don Boscostraat 6 te Houthalen-Helchteren (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang volwassenen € 3,–, leden van BBAT, NBAT en VDA € 2,50 en kinderen gratis. Meer informatie op website www.limbeurs.be.

8 juli: Reptilica Alkmaar

Op maandag 8 juli organiseert Reptilica een terrariumbeurs in het Sportpaleis aan de Terborchlaan 20 te Alkmaar. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

22 juli: Reptilica Geleen

Op maandag 22 juli organiseert Reptilica een terrariumbeurs in IJshal LACO Glanerbrook aan de Kummmenadestraat 45 te Geleen. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

9 t/m 13 augustus: Aquariumtentoonstelling Wilrijk (B)

Van zaterdag 9 tot en met maandag 13 augustus organiseert aquariumvereniging Rosaceus hun 30e tentoonstelling ter gelegenheid van de Wilrijk jaarmarkt, in de lokalen van het Sint-Ursula instituut aan de Sint-Camillusstraat 33 te Wilrijk (België). Toegang gratis.

17 t/m 19 augustus: 19e Holland Koi Show Arcen

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus organiseert de Nishikigoi Vereniging Nederland de 20e Holland Koi Show in de Kasteeltuinen van Arcen aan de Lingsforterweg 26 te Arcen. Meer informatie op www.hollandkoishow.nl.

26 augustus: Aquarium- en terrariumbeurs Oostende (B)

Op zondag 26 augustus organiseert Oostende Platy de "Aquarium-, Terrarium- en Vijverbeurs van de kust" in Dienstencentrum "De Schelpe" aan de Alisabethlaan/Schelpenstraat 20 te Oostende (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang gratis.

8 en 9 september: tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen

Op zaterdag 8 en zondag 9 september organiseert Killi Fish Nederland al weer de 35e Killi Fish Nederland Tentoonstelling, ook dit jaar weer in partycentrum "De Schildkamp" aan de Leerdamseweg 44 te Asperen. Meer informatie is te vinden op de website www.killifishnederland.nl

8 september: Open Dag WAP Maarn

Op zaterdag 8 september organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een open dag in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur, zaal open vanaf 10 uur.

15 t/m 17 september: Aqua-show 2012 Hoboken (B)

Van zaterdag 15 tot en met maandag 17 september organiseert Gracilis Hoboken hun jaarlijkse aqua-show in de showtent achter hun lokaal aan de kioskplaats 7 te Hoboken (België). Gratis entree van 9 tot 18 uur.

16 september: Terraria Zwolle

Op zondag 16 september organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

23 september: Naturaria fair Antwerpen (B)

Op zondag 23 september organiseren Terra en Aquatom weer de Naturaria beurs in het bouwcentrum van de Antwerp Expo aan de J. v. Rijswijcklaan 191 te Antwerpen (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 8,–. Info: www.naturaria-fair.be.

7 oktober: Nationale Cichliden Dag NVC Utrecht

Op zondag 7 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers de zesde Nationale Cichliden Dag. Meer informatie volgt op www.nvcweb.nl.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. Mei 2012

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 28,75 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,25 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 15,50 per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 15,50 + € 17,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,75 korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Per 1 januari 2013 gaat de contributie voor de NBAT naar € 16,– en voor jeugdleden € 8,–; Het Aquarium wordt voor NBAT-leden € 18,–.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.