VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud november 2012

 1. Aankondigingen
 2. Artikelen
 3. Agenda
 4. Kalender
 5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Bijeenkomst 13 november: "Eigen avond"

Op deze avond zal geen spreker het woord voeren, maar zullen de leden zelf invulling geven aan de avond die uit de volgende onderdelen bestaat:

 • Watermeting

  Het door u meegebrachte aquariumwater zal op diverse waarden worden getest. Hierbij krijgt u een nuttig inzicht in de toestand van uw aquariumwaterkwaliteit. Heeft u dit eerder laten doen, dan is dit een mooie gelegenheid te controleren of de eventueel genomen maatregelen succes hebben gehad.

  Wellicht ten overvloede nog eens de beste manier om water voor de metingen te vervoeren:

  U neemt een fles of pot van minimaal een halve liter. Deze spoelt u eerst uit met heet water. Daarna drie keer goed uitspoelen met het te meten water. Tenslotte vult u de fles/pot tot de nok met het te meten water, zodat er geen lucht meer inzit. Lucht heeft namelijk invloed op het meetresultaat, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

 • DVD

  Ook op deze avond ontbreekt een mooie natuur-DVD niet. De tot nu toe vertoonde DVD's zijn bij velen in zeer goede aarde gevallen en het aankijken de moeite waard gebleken.

 • Boeken

  Om uw interesse voor onze bibiotheek wat meer op te wekken zullen een aantal boeken over verschillende takken van onze hobby ter inzage en/of te lenen op tafel liggen.

 • Discussie

  Tijdens het slot van de avond wordt ruime tijd besteed aan uitwisseling van ervaringen op het gebied van onze hobby en is er gelegenheid uw problemen of vragen hierover voor te leggen, waarop leden u wellicht verder kunnen helpen.

Wij hopen u, zoals steeds, weer in grote getale te mogen verwelkomen op dinsdag 13 november vanaf 20.15 uur in zaal Kraaihei van de Kadans aan de St. Jozeflaan 1 te Best.

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Artikelen

Cursus Aquariumhouden deel 20

Vervolg B-1-5 Onderhoud, water verversen, toppen en teruglussen van planten

Van de planten die aan een wortelstok, wortelhals of knol wortelen zoals vallisneria, amazonezwaardplanten, lotussen, aponogetons en cryptocorynen, halen we alleen de te lange of slechte bladeren af, evenals overtollige uitlopers (die we, als we ze zelf niet kunnen gebruiken, uiteraard weggeven. Maar dan moeten de stekken minimaal een paar wortels hebben, zodat ze zonder hulp van de moederplant kunnen aanslaan). De plant zelf laten we gewoon staan. Sommige planten, zoals enkele soorten amazonezwaardplanten, vormen stelen die naar de oppervlakte gaan en waaraan zich jonge planten vormen, de zogenaamde adventiefplanten. Als deze adventiefplanten voldoende wortels hebben kunnen we ze gewoon van de steel afhalen en opnieuw inplanten of weggeven.

Echinodorus quadricostatus - foto Jan Bukkems
Echinodorus quadricostatus -
foto Jan Bukkems
Nymphaea glandulifera - foto Jan Bukkems
Nymphaea glandulifera -
foto Jan Bukkems

Nu gaan we de voorruit schoonmaken. Dat doen we met een plukje filterwatten of vitrage. Het gebruik van een kunststof pannenspons of kunststof doekjes of ruitenkrabbers met een mesje, of algenmagneten geven vaak krassen. Filterwatten hebben ook het voordeel, dat je door de voorruit kijkend tegen het wit van de watten de groene of bruine alg goed kunt zien zitten, zodat we alle alg kunnen verwijderen. Let er vooral op dat er zich tussen de filterwatten en de voorruit geen zand, grind of slakken bevinden. Dat veroorzaakt ook gemene krassen.

We laten het zweefvuil een uurtje bezinken. Daarna waaieren we met de hand boven de bladeren van de planten, om eventueel daarop neergedaald zweefvuil te verwijderen. (De volgende dag kunnen we dat "waaieren", indien noodzakelijk, even herhalen.)
De volgende stap is het afhevelen van de bodem, waarbij we gelijk water verversen. Per week hevelen we ongeveer tien procent van de hoeveelheid aquariumwater af. We kunnen daarvoor een stuk tuinslang en een emmer gebruiken. Gebruik een emmer alleen voor het aquarium zodat er geen resten van schoonmaakmiddelen in zitten. Dat geldt ook voor het stuk tuinslang. Het is erg handig als je twee emmers tot je beschikking hebt. Met de slang hevelen we het water met het bodemvuil af en gooien dat weg. Je weet wel, de slang even met de mond aanzuigen tot de hevelwerking intreedt. Na een paar keer oefenen krijg je geen aquariumwater meer in de mond. We kunnen dat water in de tuin of bij onze kamerplanten gooien, want het is voedselrijk. We hevelen gelijk de overtollige bodemgrond, dat voor de voorruit ligt, af. Dat heeft namelijk de neiging om naar voren, naar het laagste punt, te rollen. Het is lelijk als dat voor de voorruit blijft liggen. Deze afgehevelde bodemgrond gooien we niet weg. We wassen het en halen de slakken eruit. Daarna gooien we het achter in het aquarium. Op die manier wordt de bodemlaag aan de achterkant weer hoger. Voor het uithevelen van deze grond heb je een slang nodig die dikker is dan een gewone tuinslang. Als je daarmee ook het schone water weer in het aquarium hevelt, gaat dat veel sneller dan met een gewone tuinslang. Het is handig om twee slangen te hebben; een met de dikte van een gewone tuinslang en een die de helft dikker is.

Als we, om welke reden dan ook, meer water willen afhevelen, kunnen we ook met een lange slang het water afvoeren, bijvoorbeeld in de tuin of in het toilet. Een dergelijke lange slang is uiteraard moeilijker aan te zuigen dan een korte. Denk er bij deze wijze van water afhevelen wel aan dat je de inlaatkant van de slang dat in het aquarium hangt afschermt, zodat er geen vissen door de slang weg kunnen spoelen. Dat kunnen we doen door een stukje nylonkous of een of ander zeefje voor de inlaat van de slang te maken, zodat daar wel water, maar geen vissen doorheen kunnen. Het stukje nylonkous kan eenvoudig met een elastiekje om de inlaat van de slang gebonden worden. De technici van uw aquariumvereniging kunnen vast een heel handige vulpijp maken. Die kan gebruikt worden om veel water (geen bodemvuil) af te hevelen en weer bij te vullen, zonder dat er vuil of bodemgrond opwervelt.
Er zijn ook systemen om het water automatisch af te voeren en weer bij te vullen. Daarvoor heb je aansluitingen op het riool en de waterleiding nodig. Dat kan een uitkomst zijn voor mensen die om bepaalde redenen niet met volle emmers water kunnen of willen sjouwen. Met dit systeem voer je alleen aquariumwater en geen bodemvuil af.

(Heeft men een stijgbuis of hevel bij het filter, vergeet dan niet het gaatje hierin schoon te maken. Dat gaatje gaat door vuil en alg dichtslibben. Dan verliest het zijn beveiligingswerking en dat is niet de bedoeling.)
We vullen de bak bij met water, dat op temperatuur is gebracht. Eventueel kunnen we het leidingwater aanlengen met regen-, bron-, onthard of zacht leidingwater. Voor het bijvullen geen koud water gebruiken, want dan kunnen de vissen zwemblaasverlamming of witte stip krijgen. Om deze redenen mag de temperatuur van het aquariumwater niet onder de 20 graden ko¬men. Er zijn aquarianen die altijd bijvullen met koud water en nooit problemen hebben, maar het is af te raden.
Met de slang hevelen we het schone water weer in de bak.
Zorg ervoor dat het wateroppervlak niet hoger komt dan een paar millimeter boven de bovenste lijst van de voorruit. Dan hebben we geen last van een lichtkier tussen het wateroppervlak en de bovenste lijst van de voorruit. Bovendien kunnen we dan vanuit onze luie stoel onze eventu¬eel aanwezige oppervlaktevissen nog mooi zien.

De week daarop herhalen we deze activiteiten weer en nemen een andere snelgroeiende groep planten onder handen. Eén gulden regel moeten we altijd handhaven en dat is regelmaat! Doe alles in het aquarium met een zekere regelmaat en u wordt beloond.

(Einde cursus Aquariumhouden deel 20)

Cursus Aquariumhouden deel 21

B-1-6 Het vermeerderen van planten

Planten kunnen in twee groepen worden gescheiden, in de zg. stengel- en de rozetvormende planten, waarbij uit het hart van de plant steeds weer een nieuw blad gevormd wordt. De eerste groep zijn de stengelvormende waterplanten, die weer gescheiden kunnen worden in echte waterplanten en de land/moerasplanten.
De stengelvormende waterplanten zullen in het volgende hoofdstuk behandeld worden.

Een stengel van een land/moerasplant wordt in kleine stukjes gesneden en wel zo dat ieder stukje een ring of knoop heeft. Deze stukjes leg je in een bakje, deze bakjes kunnen van div. materialen zijn o.a. een kistje waarin plastic in gelegd is, een vis transportdoos (tempex) maar ook een plastic schaal of afwasteiltje is bruikbaar.
Om de vochtigheidsgraad hoog te houden doet u er een flink stuk transparant plastic overheen.
Al vrij snel zullen de stukjes stengel uitlopers vormen, men dient er wel op te letten dat de uitlopers onder water blijven, door steeds het waterpeil te verhogen.
Afhankelijk van de temperatuur van ongeveer twintig graden Celsius en de belichting zullen na ongeveer zes weken de uitlopers gegroeid zijn tot plantjes van ongeveer vijftien à twintig centimeter.
Een dergelijk kweekbakje kan men in principe overal plaatsen, in de vensterbank op een zonnig plekje of gewoon buiten in de tuin of balkon, als het maar licht krijgt.

De aquariumplanten (land/moerasplanten) welke zo te kweken zijn:

Alternanthera reineckii     Ammannia gracilis
Ammannia senegalensis Bacopa amplexicaulis
Bacopa monnieri Eleocharis acicularis
Eleocharis minima Eleocharis vivipara
Heteranthera zosterifolia Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle vulgaris Hygrophila (div. soorten)
Lobelia cardinalis Ludwigia glandulosa
Ludwigia repens Hemianthus micranthemoides
Lysemachia nummularia Samolus parviflorus
Rotala rotundifolia Shinnersia rivularis
Saururus cernuus  
Alternanthera reineckii - foto Jan Bukkems
Alternanthera reineckii -
foto Jan Bukkems
Rotala rotundifolia - foto Jan Bukkems
Rotala rotundifolia -
foto Jan Bukkems

Ook een leuke uitdaging is om een Alternanthera of Ammannia die op balkon of in de tuin in bloei gestaan heeft, met een takje of tien bij elkaar te binden en onderste boven in een open plastic zak op te hangen.
Als de takjes gaan uitdrogen steeds even tegen het zakje tikken, zodat de zaadjes erin vallen. Aan het einde ligt er onderin het zakje een vingerhoed bodempje met zaadjes. Deze zaadjes kunnen in het voorjaar weer uitgezaaid worden en zullen na zo'n vier tot zes weken tot ontkieming komen.

(Einde cursus Aquariumhouden deel 21)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2012 en de eerste helft van 2013 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di  13 nov "Eigen avond," zie aankondiging nieuwsbrief Kadans
di  11 dec Roel Feenstra: "Een avond aquahoeren" Kadans
2013 - t/m juni
di  15 jan * Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering
Let op: 3e dinsdag van de maand i.v.m. Nieuwjaar
Kadans
di  19 feb * Wordt nog bekendgemaakt
Let op: 3e dinsdag van de maand i.v.m. Carnaval
Kadans
di  12 mrt * Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    9 apr * Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  14 mei * Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 juni * Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

25 november: Reptielen- en amfibieënbeurs Lebbeke (B)

Op zondag 25 november organiseert de Vlaamse Terrariumvereniging een reptielen- en amfibieënbeurs in zaal "Ons Huis" aan de Leo Duboisstraat 24 te Lebbeke (België). Open van 10 tot 17 uur, toegang € 2,50. Meer informatie via website www.vlaamse-terariumvereniging.be.

2 december: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 2 december organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

15 december: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 15 december organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

2013

19 januari 2013: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 19 januari 2013 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

20 januari 2013: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs Oosterhout

Op zondag 20 januari 2013 organiseert De Siervis een aqua/terra beurs in buurthuis De Pannehoef aan de Wilhelminalaan 57-59 te Oosterhout (NB). Open van 11 tot 15 uur, entree € 2,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.desiervis.nl.

10 februari 2013: Terraria Zwolle

Op zondag 10 februari 2013 organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

16 februari 2013: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 16 februari 2013 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

16 maart 2013: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

23 maart 2013: bijeenkomst IRG landsgroep België

Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert de landsgroep België van de IRG weer een bijeenkomst met ruilbeurs en lezing in het lokaal van vereniging De Minor aan de Schoolstraat 24 te Klein-Willebroek (België). Open vanaf 13u30, toegang gratis. Meer informatie via website www.regenboogvissen.be.

7 april 2013: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 7 april 2013 organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

13 april 2013: Kikkerdag Nieuwegein

Op zaterdag 13 april 2013 organiseert Dendrobatidae Nederland een internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

20 april 2013: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 20 april 2013 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

28 april 2013: Terraria Gent (B)

Op zondag 28 april 2013organiseert TER een terrariumbeurs aan de Van Rysselberghedreef 2 in het Citadelpark B te Gent (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

9 t/m 12 mei 2013: Internationaal Aquariumtreffen Hasselt (B)

Op donderdag 9 tot en met zondag 12 mei 2013 organiseert Tanichthys Hasselt een internationaal aquariumtreffen in ontmoetingscentrum Rapertingen aan de Luikersteenweg 395 te Hasselt (België). Tentoonstelling van zoet- en zeewateraquaria, internationale guppytentoonstelling, internationaal nano-kampioenschap, Nederlandstalig zeewatersymposium op zaterdag 11 mei en Nederlandstalig zoetwatersymposium op zondag 12 mei. Open van 10 tot 22 uur, meer info op website www.tanichthys.be.

11 mei 2013: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 11 mei 2013 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

2 juni 2013: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 2 juni 2013 organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

22 juni 2013: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 22 juni 2013 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. November 2012

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt per 1 januari 2013 € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.