VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud december 2012

  1. Aankondigingen
  2. Artikelen
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Bijeenkomst 11 december: Roel Feenstra: "Een avond aquahoeren"

Op deze avond komt de heer Roel Feenstra, bij onze vereniging zéér positief bekend om zijn eerdere lezingen, een avond met ons "aquahoeren" zoals hij het noemt.
Dat betekent dat aan hem vragen kunnen worden gesteld op het gebied van onze hobby en dat daarover met hem kan worden gediscussieerd. Een en ander wordt ondersteund met dia's.

Ook zal de heer Feenstra aquariumplanten meebrengen die niet in alle aquariumzaken verkrijgbaar en dus voor onze leden interessant kunnen zijn.

Wij hopen u, zoals dat meestal het geval is, vanaf 20.15 uur weer in grote getale te mogen verwelkomen in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozeflaan 1 te Best.

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Artikelen

Ingezonden artikel van Willem Postma: Categorie A4 discussie!

Opm. v.d. red.: onderstaand schrijven met fotobijlage ontvingen we van dhr. Willem Postma met het verzoek om dit te publiceren. Direct volgend op zijn email is er al heel wat gediscussieerd tussen verschillende personen en instanties in den lande binnen de NBAT, onder andere ook door uw redacteur en secretaris. We willen u echter niet meteen daarmee beïnvloeden en publiceren hier alleen dit stuk. Vorm uw eigen mening en reageer, hetzij tijdens een discussie op een bijeenkomst, hetzij naar uw bestuur (bij voorkeur via de secretaris), hetzij met een eigen stukje in onze nieuwsbrief!
N.B. de tekst is licht aangepast om de grammatica en spelling te verbeteren.

Amsterdam 16 november 2012.

Zachte heelmeesters maken stinkende ...

Zoals bekend mag zijn ben ik al enige tijd bezig te strijden tegen keuring categorie A4 van onze NBAT. In mijn lezing "Vissen hoe bestaat het" laat ik duidelijk zien wat in onze moderne beschaafde wereld plaatsvindt. Nou beschaafd? Kijkend naar hondenfokkers zijn hun prestaties minstens schokkend en verwerpelijk. Toch onderschat de kwekers van aquariumvissen niet. Geen middel, zelfs amputeren van vinnen en staartwortel, wordt geschuwd. Het laten zwemmen in "dye" kleurstof is moord. 80% van die vissen sterven bij behandeling en de rest ver voortijdig. Terwijl na enige tijd de kleur verdwijnt.

Ook het z.g. laseren van vissen vindt steeds meer plaats. Opvallend dat bij laseren men eerst begint met het maken van rode lippen. En daarna het tekenen van een tuin op de rug. Misschien herinnert u zich de vis met tekst "I LOVE YOU". Dwaasheid die ieder weldenkend mens niet zou moeten willen. De nieuwste beelden gedownload van internet laten verschrikkelijke vervormingen van vissen zien. Kijk naar b.v. Trichogaster leeri. Een geweldig mooi gevormd en gekleurd dier, de Diamantgoerami. Een gedrocht is het geworden. Kijk naar de tweekoppige Arowana en de gekleurde vorm van deze dieren. Terwijl de prachtig groot wordende vis met zijn interessante voortplanting verworden is tot een lolliestok dier.

Moet dat en welke rol kunnen wij aquarianen hier spelen? In ieder geval geen keuring waarin dit soort dieren, afwijkend van de natuurlijke vorm, worden gewettigd door de keuringen van de NBAT. In het recente verleden is door de ledenraad goedkeuring gegeven voor deze categorie. Het betere deel van bondskeurmeesters hebben zich verzet en zelfs de huidige voorzitter Pim Wilhelm heeft per direct zijn keurmeester zijn gestaakt.

Doordat men zich realiseerde dat grote delen van de NBAT achterban dit niet wensen heeft men een andere methode bedacht. Namelijk, ik belde drie dagen voor de NBAT dag Pim Wilhelm als voorzitter op. Op mijn vraag of er een categorie uitslag van cat. A4 zou zijn verklaarde de voorzitter, nee, we laten dat via andere categorieën weglopen. Zo is gebeurd en tot mijn verbijstering zag ik discusvissen voorbij komen die volledig aan cat. A4 voldeden. De klap op vuurpijl was een A1 gezelschap bak die vrij hoog eindigde op de lijst, met vissen plm. 12 cm groot, als een wortel of peen gekleurd met in centrum van het lichaam een witte band. Dit kennen wij van een koeienras de z.g. Lakenvelders.

Hoewel er mogelijk redenen bij het hoofdbestuur kunnen zijn om deze zwakke c.q. zachte methode te gebruiken meen ik dat de categorie A4 definitief uit de keuringslijst weg moet. De tekenen van degeneratie in onze hobby zijn zelfs bij de aspirant kampioenen te vinden. Dit moet stoppen als wij een beschaafde en ontwikkelde bond willen blijven. Ik heb geconstateerd dat de leden van de bond wel eens hadden gehoord van deze categorie maar niet wisten wat het betekende. In discussies na afloop werd duidelijk dat deze categorie A4 niet de goedkeuring kan wegdragen van onze leden.

Ik verzoek dan ook plaatsing van dit artikel met foto's in het maandblad, gesprek of discussie en via districtsbesturen een motie laten aannemen die het mogelijk maakt om dit te verwijderen uit onze bond. Ik verzoek bestuurders van vereningen deze democratische manier te volgen. Ik hoop dat mijn district Zuid-Holland-Zuid die altijd de goede kant wilde en initiatieven toonde in het verleden de motie aanvraagt met instemming van andere districten.

Laat beschaving, ontwikkeling en eerbied voor leven de lijn bepalen voor een toekomst die positief voor onze liefhebberij en hobby mag zijn.

Willem L Postma wlpostma@alice.nl

Telefoon 020- 611 47 08. Hebt u opmerkingen of ideeën u mag bellen.

foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
foto internet - W L Postma
 

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2012 en 2013 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di  11 dec Roel Feenstra: "Een avond aquahoeren" Kadans
2013
di  15 jan Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering
Let op: 3e dinsdag van de maand i.v.m. Nieuwjaar
Kadans
di  19 feb Theo Verheij: "Visjes die we vergeten zijn, maar niet minder interessant of mooi"
Let op: 3e dinsdag van de maand i.v.m. Carnaval
Kadans
di  12 mrt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    9 apr Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  14 mei Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 juni Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  10 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    8 okt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  12 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  10 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

15 december: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 15 december organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

2013

19 januari 2013: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 19 januari 2013 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

20 januari 2013: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs Oosterhout

Op zondag 20 januari 2013 organiseert De Siervis een aqua/terra beurs in buurthuis De Pannehoef aan de Wilhelminalaan 57-59 te Oosterhout (NB). Open van 11 tot 15 uur, entree € 2,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.desiervis.nl.

10 februari 2013: Terraria Zwolle

Op zondag 10 februari 2013 organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

16 februari 2013: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 16 februari 2013 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

16 maart 2013: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

23 maart 2013: bijeenkomst IRG landsgroep België

Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert de landsgroep België van de IRG weer een bijeenkomst met ruilbeurs en lezing in het lokaal van vereniging De Minor aan de Schoolstraat 24 te Klein-Willebroek (België). Open vanaf 13u30, toegang gratis. Meer informatie via website www.regenboogvissen.be.

7 april 2013: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 7 april 2013 organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

13 april 2013: Kikkerdag Nieuwegein

Op zaterdag 13 april 2013 organiseert Dendrobatidae Nederland een internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

20 april 2013: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 20 april 2013 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

28 april 2013: Terraria Gent (B)

Op zondag 28 april 2013organiseert TER een terrariumbeurs aan de Van Rysselberghedreef 2 in het Citadelpark B te Gent (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. December 2012

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.