VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud februari 2013

  1. Aankondigingen
  2. Artikelen
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Aankondiging lezing 19 februari

Op de ledenavond van dinsdag 19 februari komt de heer Theo Verheij voor onze vereniging een lezing houden, getiteld:

"Visjes die we vergeten zijn maar niet minder interessant of mooi"

Hieronder volgt een korte impressie van zijn lezing. Hij schrijft:

Barbus hexazona - foto Theo Verheij
Barbus hexazona - foto Theo Verheij

Ik kom met enige regelmaat bij diverse aquariumhandelaren en wat mij dan opvalt is dat deze mensen steeds weer wat nieuws willen brengen. Ja de klanten vragen er zelfs naar, is er nog wat nieuws en ja er zijn natuurlijk heel veel soorten die als nieuw worden verkocht. Als ik dan met deze klanten in gesprek raak weet ik ze met heel weinig moeite te overtuigen dat de visjes die we al heel lang kennen niks minder mooi zijn. Sterker nog, de meeste soorten worden met veel te weing aantallen gehouden, want dan pas komen de mooie eigenschappen van deze vissen naar voren. Hun gedrag en voortplanting is dan zó indrukwekkend dat de meeste mensen waarmee ik in gesprek kom er toch maar liever voor kiezen om van de soorten die ze thuis al hebben er een groter aantal in de bak te gaan houden.

De soorten die wij aangeboden krijgen als zijnde nieuw zijn meestal soorten die òf een wat afwijkende kleur hebben òf die bijna nooit te koop zijn geweest. Maar nu er wat nieuws moet komen toch weer in de handel worden gebracht.

Als u de moeite zou nemen om eens op de websites van de specialistenverenigingen te gaan kijken zoals Poecilia en Killifish Nederland dan zult u zien, dat er van de soorten die zij houden hele mooie en goed houdbare voor uw aquarium te koop zijn. Als u een keer in de gelegenheid zou zijn om een verenigingsdag van deze clubs bij te wonen dan kunt u de meest mooie soorten voor heel weinig geld aanschaffen.

Ik ga u vanavond laten zien dat die oudere soorten zeker de moeite waard zijn om te houden. U moet er alleen een klein beetje anders mee omgaan dan u gewend was.

Aangezien het een héél interessante lezing lijkt te worden, hopen wij u vanaf 20:15 uur in grote getale te mogen verwelkomen in zaal Kraaihei van De Kadans aan de Sint Jozeflaan 1 te Best.

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Open dag Aquabeek 24 februari

Beste verenigingen,

24 Februari hebben wij weer een opendag! Met natuurlijk een leuke korting! Wij hopen u te zien op deze dag! Ook is er de mogelijkheid om wat te eten en te drinken.

Met vriendelijke groet,

Aquabeek
De grootste sierviskwekerij van Nederland!
www.aquabeek.nl

Aquabeek open dag 24 februari 25% korting

Artikelen

Reactie op Willem Postma: Categorie A4 discussie!

Opm. v.d. red.: met onderstaande mail heeft uw secretaris op persoonlijke titel gereageerd op het stuk van dhr. Willem Postma in onze vorige nieuwsbrief, waarna een levendige discussie via email volgde tussen verschillende partijen. In de volgende nieuwsbrief zullen we de eindconclusie van dhr. Postma publiceren.

Hallo Willem,

In plaats van te bellen dacht ik te schrijven, met dezelfde verspreiding als jouw schrijven, om een bijdrage te leveren aan de discussie en een ander standpunt naast dat van jou te stellen.

Ik ben het in de grond van de zaak niet met je eens. Ja, ik ben het wel met je eens dat de echte uitwassen in de selectieve kweek moeten worden bestreden, evenals slechte kwaliteit, degeneraties etc. die je wel ziet bij de al dan niet commerciële kweek van wildvormen, niet alleen bij vissen, ook bij honden en andere dier- en plantensoorten. Maar ik ben tegelijkertijd tegenstander van de "niets anders dan de natuur" benadering waar jij van uit lijkt te gaan, en als dat niet zo is, dan mijn verontschuldigingen, maar je wekt naar mijn mening wel sterk die indruk.

Ten eerste, waar ga je de grens leggen? Bij de door jou voorgestane aanpak moet je niet alleen de door jou op de foto's opgevoerde voorbeelden verbieden, maar ook: alle goudvissen en Koi (niets anders dan de wildvorm!), alle (niet-natuurlijke) kleur- en vinvormen van plaatjes, — komt de rode koraalplaty, laat staan de wagtailplaty, in de natuur voor? zie plaatsen 5, 8 t/m 10 en 13 van de categorie A1! — zwaarddragers, guppen (ook de diverse "stammen" endlers!), kempvissen etc., soorten met onbekende status als de luipaarddanio, B. 'frankei', (is het nu wel of niet een kweekvorm van de zebradanio B. rerio?), alle "aquariumstammen" die in grootte, vorm en/of kleur afwijken van de natuurvorm van de "oude" aquariumvissen die we kennen etc. etc. En dan nog: mutaties komen in de natuur vaak voor, maar bieden meestal op kortere of langere termijn geen evolutionair voordeel. Stel nu dat iemand in de natuur een afwijkende kleur/vorm van een vissoort vindt, die waarschijnlijk niet zou overleven, maar deze 'redt' en er mee kweekt? "De natuur" heeft hem geproduceerd, dus wat is dan de grond om hem te verbieden?

En dan heb ik het nog niet over planten gehad... Eet jij alleen nog brood gemaakt van wilde graansoorten? En om het door jou aangehaalde voorbeeld van honden terug te komen: alle honden(rassen) verbieden en alleen nog wolven houden? Ik drijf het hier natuurlijk door tot in het extreme, maar ik denk dat duidelijk is waar ik (niet) heen wil?

Mensen zijn altijd geinteresseerd in "anders dan anders", vandaar ook de belangsteling voor nieuw ontdekte soorten, wat ook gaat ten koste van de oude, en ik zie persoonlijk geen enkel bezwaar tegen gekweekte kleurvormen van bestaande soorten (al zie ik ook vaak liever de wildkleur dan veel kweekvormen, maar er zijn er ook heel wat die ik wel degelijk mooi vind!). Als dit echter gepaard gaat met andere afwijkingen, zoals bij discusvissen, waarbij zekere kleurvormen het vermogen zouden hebben verloren om huidsecreet voor hun jongen te produceren, dan wordt daarbij mijn persoonlijke grens in elk geval wel overschreden. Ik ben zelfs niet principieel tegen kruisingen, als dat een 'levensvatbaar' dier oplevert (ongeacht of dat al dan niet voor nageslacht kan zorgen) en duidelijk als kruising wordt aangegeven (en daar wringt meestal de schoen) — en nee, persoonlijk vind ik parrotcichliden ook gedrochten!

Het gaat mijns inziens ook niet werken als de NBAT de radicale lijn aanneemt en alle genoemde kweekvormen gaat 'verbieden'; het zal zeker geen goede invloed hebben op het aantal bondsleden.

Ik ben dan ook voor het aanhouden van de categorie A4, met beleid en aanpassing waar nodig en met bijbehorende educatie. Ik ben niet van mening dat de keurwijzer perfect is. Waarom mogen vissoorten (en evenzo plantensoorten) van verschillende continenten niet worden gecombineerd in een 'speciaalaquarium', als die verder prima bij elkaar passen? In een "Zuid-Amerika-bak" of "Azie-aquarium" kun je ook diverse soorten bij elkaar plaatsen die elkaar in de natuur nooit tegen zouden komen, maar dat wordt wel geaccepteerd? Sterker nog, je kunt datzelfde doen met alleen maar Tanganyika- of Malawi-cichliden van de diverse wijd verspreide locaties in die enorme meren! Maar we moeten wel met de tijd mee en ontwikkelingen volgen, opnemen (ik wil hier niet meteen zeggen "omarmen"...) en indien nodig en mogelijk bijsturen.


Met vriendelijke groet,

Eric van de Meerakker

Cursus Aquariumhouden deel 22

B-1-7 Het toevoegen van meststoffen

De laatste jaren is de interesse voor de voeding van waterplanten toegenomen, vooral onder invloed van minder goede resultaten. Er is een aantal oorzaken te noemen die we als één geheel moeten zien.
Als we de opgave bekijken met betrekking tot de normale gemiddelde atmosfeer rond onze aarde, dan zien we dat zij als volgt is samengesteld:

stikstof 75,00 %
zuurstof 23,00 %
argon 01,26 %
waterdamp 00,70 %
kooldioxide 00,04 %
hoofdbestanddelen
 
neon 00,001200 %
krypton 00,000300 %
helium 00,000070 %
xenon 00,000040 %
waterstof 00,000004 %
verdere bestanddelen

De hoeveelheden stoffen waarvan maar een zeer klein deel in de lucht aanwezig is, wordt opgegeven in delen gas per miljoen delen lucht. Verder komen in de atmosfeer nog vele verontreinigingen voor, als door de industrie verspreide gassen, dampen en stof.

Kooldioxide wordt soms ten onrechte koolzuur genoemd. Koolzuur echter is de verbinding van kooldioxide met water, maar is in vrije toestand niet bekend. Tracht men het koolzuur uit deze oplossing af te scheiden, dan valt de verbinding uiteen in kooldioxide en water. Gaan we uit van water uit de kraan, het drinkwater van vandaag de dag, dan bevat deze nauwelijks CO2 als koolstofbron.

Zo zijn de volgende elementen onmisbaar voor planten:
koolzuur, zuurstof, waterstof, stikstof, kalium, calcium, magnesium, ijzer, zwavel en fosfor.
Verder nog uiterst geringe hoeveelheden zijn nodig van andere elementen die voor een groot deel door de plantenwortels uit de bodem worden opgenomen, in de vorm van zouten opgelost in water.

Hoe nemen de planten deze sporenelementen op?
Waterplanten kunnen deze zowel door de wortels als via het bladoppervlak opnemen. Dit in tegenstelling tot emers groeiende of andere landplanten. Landplanten hebben een cuticula (buitenste beschermend laagje op de huid van de planten) die bij onder water groeiende planten ontbreekt, waardoor zij ook via het bladoppervlak voeding kunnen opnemen.

Het opnemen via de wortels van o.a. sporenelementen gaat ongeveer als volgt:
De wortels scheiden een zuur af die de eigenschap heeft om metalen te complexeren. Complexeren betekent dat het metaal ion in het organische complex wordt opgenomen en zich daarbij aan bepaalde chemische reacties in de oplossing onttrekt.
Het nadeel van sommige van deze natuurlijke verbindingen is dat ze gemakkelijk worden afgebroken en dan hun functie verliezen, dit in tegenstelling tot de in gebruik zijnde kunstmatig bereide chelaten, die vaak veel stabieler zijn.

Sommige planten blijken een efficiënt systeem voor de opname van ijzer te hebben. Bij een onvoldoende ijzervoorziening hebben ze het vermogen de pH in hun wortelmilieu te verlagen en zijn ze hierdoor in staat de beschikbaarheid van ijzer in hun wortelmilieu te verhogen.

Ontbreken echter de zo belangrijke sporenelementen zoals zink, koper, ijzer, mangaan enzovoort, dan kunnen we dat waarnemen doordat de planten zich niet krachtig ontwikkelen en duidelijk achterblijven of zogenaamde "kommervormen" vertonen of er gebreksziekten aan de dag treden.
Wat zijn de verschillende functies van sporenelementen.
IJzer is essentieel bij de vorming van chlorofyl. Een gebrek aan ijzer komt vooral voor in de jonge delen van de plant. Vooral de toppen kunnen chlorose (bleekzucht) vertonen. Algen gebruiken vrij veel ijzer waardoor bij de planten een tekort aan ijzer kan ontstaan.
Mangaan speelt een rol bij verschillende enzymreacties. Een gebrek aan mangaan uit zich meestal in chlorose tussen de nerven en vinden we vooral bij oudere delen van de planten.
Zink is van betekenis voor enzymreacties. Dit zijn allerlei omzettingen binnen de plant voor de stofwisselingsprocessen (opbouw chlorofyl en eiwitsynthese enz.). Gebrek aan zink uit zich in chlorose tussen de nerven, die snel overgaat in afsterven van weefsel.
Borium speelt een rol bij diverse stofwisselingsprocessen, maar het is ook een bouwelement. Bij gebrek wordt de ontwikkeling van de wortels geremd en kunnen de groeipunten afsterven. Tevens treedt vervorming van het blad op.
Koper speelt een rol bij verschillende stofwisselingsprocessen, maar vooral bij enzymreacties. Bij gebrek kan een afwijkende kleur ontstaan.

Bij gebrek aan sporenelementen kan men deze ook kunstmatig toevoegen. Deze sporenelementen zijn volop verkrijgbaar bij de aquariahandel. Voor het gebruik wel eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Bij een redelijk goede plantengroei kan toevoeging van een dergelijk preparaat beter achterwege blijven.

(Einde cursus Aquariumhouden deel 22)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2013 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di  19 feb Theo Verheij: "Visjes die we vergeten zijn, maar niet minder interessant of mooi"
Let op: 3e dinsdag van de maand i.v.m. Carnaval
Kadans
za  24 feb Open dag bij Aquabeek, zie uitnodiging in nieuwsbrief Handel
di  12 mrt Lezing aquariumplanten door Jan Kluijtmans * Kadans
za 16 mrt Uitslagavond NBAT districtskeuring Brabant bij Daphnia Boxtel, vanaf
19 uur in De Walnoot, Reginahof 1 (t.o. Van Beekstraat 15), Boxtel
Boxtel
di    9 apr Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  14 mei Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 juni Wordt nog bekendgemaakt Kadans
juli/aug
zomervakantie
 
di  10 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    8 okt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  12 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  10 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

24 februari: Open dag Aquabeek Handel

Op zondag 24 februari organiseert Aquabeek weer een open dag in hun zaak aan de St. Magdalenaweg 6 te Handel (Gemert). Meer informatie volgt via www.aquabeek.nl.

16 maart: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 16 maart organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

16 maart: Uitslag districtskeuring Brabant Boxtel

Op zaterdag 16 maart organiseert Daphnia Boxtel de districtsavond met de uitslag van de districtskeuring van het district Brabant van de NBAT in De Walnoot aan de Reginahof 1 te Boxtel. Zie de agenda voor meer informatie.

17 maart: Reptilica 's Hertogenbosch

Op zondag 17 maart organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Maaspoort Sports & Events aan de Marathonloop 1 te 's Hertogenbosch. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

23 maart: bijeenkomst IRG landsgroep België Klein-Willebroek (B)

Op zaterdag 23 maart organiseert de landsgroep België van het Internationaal Regenboogvissen Gezelschap een bijeenkomst met ruilbeurs en lezing in het lokaal van aquariumvereniging De Minor aan de Schoolstraat 24 te Klein-Willebroek (België). Open vanaf 13u30, toegang gratis. Meer informatie via website www.regenboogvissen.be.

24 maart: Ruilbeurs Izegem (B)

Op zondag 24 maart organiseert Danio Rerio Izegem hun eerste ruilbeurs in de zaal Mandeldaele aan het Emelgemseplein 5 te Izegem-Emelgem (België). "We willen geen enkele handelaar, maar enkel hobbyisten onder elkaar. Het moet een gezellige dag worden waaronder iedereen de kans krijgt om b.v. nakweek, of een aquarium, filter(s), decoratie, pompen ... noem maar op, te kunnen verkopen tegen democratische prijzen." Meer informatie op website www.daniorerio.be

7 april: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 7 april organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

13 april: Kikkerdag Nieuwegein

Op zaterdag 13 april organiseert Dendrobatidae Nederland hun 50e internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Verkoop van nakweek gifkikkers en amfibieën, standhouders met planten (bromelia's, mossen, orchideeën etc.), terrariumbenodigdheden, boeken en nog veel meer, fruitvliegen en andere voedseldieren en natuurlijk kan er ook een hapje en drankje genuttigd worden. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

20 april: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 20 april organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. Februari 2013

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.