VIVARIUM
EINDHOVEN
Vivarium Logo 150x90

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud juni 2013

 1. Aankondigingen
 2. Artikelen
 3. Agenda
 4. Kalender
 5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Aankondiging bijeenkomst 11 juni: "Eigen avond"

Aangezien het alweer acht maanden geleden is dat wij een avond als deze hebben gehad, is het goed hier weer eens een vervolg aan te geven.

De avond zal uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Watermeting

  Het door u meegebrachte aquariumwater zal op diverse waarden worden getest. Hierbij krijgt u een nuttig inzicht in de toestand van uw aquariumwaterkwaliteit, of (als u zelf ook regelmatig meet) gewoon dat uw meetset nog goed is. Heeft u dit de voorgaande keren ook laten doen, dan is dit weer een mooie gelegenheid te controleren of een en ander stabiel is gebleven of dat de eventueel genomen maatregelen succes hebben gehad.

  Wellicht ten overvloede nog eens de beste manier om water voor de metingen te vervoeren:

  U neemt een goed afsluitbare fles of pot van minimaal een halve liter. Deze spoelt u eerst uit met heet water. Daarna drie keer goed uitspoelen met het te meten aquariumwater. Tenslotte vult u de fles/pot tot de nok met het te meten water, zodat er geen lucht meer inzit. Lucht heeft namelijk invloed op het meetresultaat, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

 • DVD('s)

  Ook op deze avond zal een mooie natuur-DVD worden getoond. Afhankelijk van de duur ervan is er wellicht tijd voor een tweede (we hebben keuzemogelijkheden!).

 • Discussie

  Het laatste deel van de avond is er ruim de gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen op het gebied van onze hobby en het voorleggen van eventuele problemen of vragen hierover. Wellicht kunnen leden u hierbij verder helpen.

Wij hopen u allen weer te ontmoeten op dinsdag 11 juni vanaf 20.15 uur in zaal Kraaihei van de Kadans aan de St. Jozeflaan 1 te Best.

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Vivarium barbecue 2013 op 3 augustus

Ook dit jaar organiseren we weer een Vivarium Barbecue. Op zaterdag 3 augustus rond half drie 's middags verwachten we jullie aan de Groningenlaan 3 te Son. We vragen wel dat iedereen die er graag bij wil zijn zich so spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 juli, aanmeldt bij het bestuur. Graag ook melden met hoeveel personen je komt: partners en kinderen zijn uitdrukkelijk ook welkom! De exacte kosten zijn nog niet bekend, maar we verwachten dit jaar zo'n € 12,50 te kunnen aanhouden.

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Artikelen

Cursus Aquariumhouden deel 27

C-1-4 Het toevoegen van CO2

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is slechts gering: 0,033 %. De oplosbaarheid van CO2 in water gaat niet zo eenvoudig als voor stikstof en zuurstof. (Bij 20 C: 8,8 mg zuurstof per liter en 15,2 mg stikstof per liter). CO2 reageert namelijk met water en vormt daarbij koolzuur, bicarbonaat of carbonaat, al naar gelang de omstandigheden. Als het water zuur is (lage pH) lost er helemaal geen CO2 in op. Als het water basisch is (hoge pH) trekt het sterk CO2 aan. Als er al bicarbonaat aanwezig is (hardheid) speelt dat ook een rol voor de CO2-opname. Deze ingewikkelde materie behandelen we in "CO2 als functie van pH en KH".

Waarom koolzuurbemesting (CO2)?
Planten zetten " en licht om in suikers. Voldoende aanvoer van kooldioxide lijkt dan ook de sleutel tot groei.
De aquariumindustrie reageert adequaat op het probleem met comfortabele technieken die aansluiten op de behoeften van de aquariaan die een fraai decoratief begroeid aquarium op prijs stelt. Voor het inbrengen van CO2 zijn vele technieken bedacht. Afhankelijk van persoonlijk inzicht en financiële middelen maakt men thans gebruik van in de handel verkrijgbare systemen met behulp van drukcilinders (gasflessen) die meer of minder kostbaar zijn. CO2-bemestingsinstallaties kunnen ook door knutselaars worden vervaardigd.

Koolzuurgasproductie door vergisting van suiker.
Door vergisting van suiker, waarbij alcohol ontstaat komt koolzuurgas vrij, dat gebruikt kan worden voor de nodige bemesting van aquariumplanten.
Maar voor men gaat knutselen en experimenteren, volgen hier nog wat wenken voor zelfbouw:

 • CO2 moet door een uitgekiend contactoppervlak de gelegenheid hebben goed in het water op te lossen.
 • doseren van een aan de behoefte aangepaste hoeveelheid CO2 moet mogelijk zijn.
 • doelmatige en veilige opslag (spanning) van de opgewekte CO2 is dwingend vereist.
 • de werking van de installatie en vooral het doseren moet eenvoudig en duidelijk te controleren zijn.
 • loskoppelen van de verschillende elementen in het systeem moet makkelijk en veilig geschieden.

De materialen en ingrediënten zijn:
Een sterke dikwandige kunststof container, bij voorkeur donker van kleur, met een inhoud van twee tot vijf liter, voorzien van een stevige schroefdop met afzonderlijke neopreen sluitring (waarschuwing: neem vooral een dikwandige container, daar bij zwakke plastic containers waar in suiker wordt vergist het exploderen verre van denkbeeldig is, diverse aquariumliefhebbers hebben dit reeds ondervonden).
Boor een gaatje in het midden van de dikwandige dop, daarin wordt een perfect passend pijpje verlijmd (tweecomponentenlijm!) voor aansluiting van een luchtslang. (Zie tekening.)

Figuur 20
Figuur 20

Overtuig u ervan dat weglekken van gas uitgesloten is en besef daarbij dat tijdens het vergistingsproces in de container de druk behoorlijk kan oplopen.
Voor het opwekken van koolzuurgas gebruikt men een 10% suikeroplossing, vermengd met gist. Door vergisting van suiker ontstaat het volgende proces:
suiker + water + gist = alcohol + koolzuurgas, waarbij het water slechts als oplosmiddel bedoeld is.
De container van vijf liter wordt gevuld met drie liter water met een 10% suikeroplossing (300 gram suiker), waaraan drie gram droge gistkorrels (of verse gist) wordt toegevoegd. De container afsluiten, op het pijpje de luchtslang aanbrengen, waardoor het koolzuurgas in het aquariumwater geleid kan worden.

Bij vergisting is 1 kg suiker voldoende voor ongeveer 250 liter kooldioxide. Het proces, de hoeveelheid geproduceerd koolzuurgas en de afgiftetijd zijn afhankelijk van de temperatuur, opnameoppervlak, etc. en daardoor is deze methode minder goed onder controle te houden. Via een uitstromer of zelfbouw diffusor kan het koolzuurgas aan het water worden afgegeven, maar de onzekerheidsfactor blijft groot, omdat ook de carbonaathardheid en tegendruk een rol spelen bij de opname.
Met de speciaal voor aquariumdoeleinden vervaardigde koolzuurgas bemestingsapparaten wordt een einde gemaakt aan de onzekerheid, vieze luchtjes en andere bezwaren van het vergisten van suiker.

De moderne koolzuurbemesting kan nauwkeurig op de behoefte worden ingesteld.

Er zijn div. firma's die een systeem ontworpen hebben voor het automatisch doseren en aflezen van de pH, die zelf kan worden ingesteld.

Tetra, CO2 Optimat en CO2 systeem
Het systeem bestaat uit een koolzuurgascilinder (fles) met een reduceerventiel en kunststof diffusor, waar een gas doorlaatbaar membraan zorgt voor het contact met het water, waarin het langzaam wordt opgenomen. De diffusor moet regelmatig gecontroleerd en gevuld worden. Dit systeem is vrijwel overal verkrijgbaar.

Sander, koolzuurgassysteem
Floramat Sander systemen zullen vrijwel alleen in aquariumspeciaalzaken verkrijgbaar zijn. Floramat is samengesteld uit een kleine fles met reduceerventiel en een reactor. Door aansluiting op een membraanpomp stroomt continu water door de reactor, waardoor het zich verrijkt met koolzuurgas. De reactor is klein en kan dus gemakkelijk gecamoufleerd worden, maar heeft het nadeel snel leeg te zijn, zodat deze steeds gecontroleerd en opnieuw gevuld moet worden.

Dupla, koolzuurgassysteem.
Dit systeem voor koolzuurgasbemesting bestaat uit een combinatie van een navulbare koolzuurgas depotfles, reduceerventiel en diffusiereactor. Deze wordt aangesloten aan een filter, het water vloeit over de ribben in de reactor, die automatisch gevuld en op spanning gehouden wordt. Een uitstekend systeem, dat weinig verzorging en controle vraagt en tevens geschikt is voor grote aquariuminstallaties. Ook aanbevolen daar waar hard water aanwezig is, omdat het systeem daarop kan worden ingesteld.

Velda, Floral koolzuurgassysteem.
Een klein en eenvoudig koolzuurgas bemestingsysteem, bestaande uit een flesje (inhoud 12 gram gas, koolzuurgas) met drukknop, 2 meter luchtslang, diffuser met slangbevestiging en een zuiger. Diffuser leeg, even op de knop drukken, totdat de vereiste hoeveelheid gas in de reactor wordt gedrukt. Dit handbediende systeem is doelmatig, maar vereist wel regelmatige controle, omdat de diffuser snel leeg kan zijn.

Welke voordelen biedt koolzuurgasbemesting?

 • Het gebruik van kooldioxide stimuleert waterplanten positief.
 • De pH-waarde wordt gunstig beïnvloed tot onder het neutrale traject in de pH schaal. Onder gecontroleerde toevoeging komen sterke pH schommelingen niet meer voor.
 • Het werkt stimulerend op bladgroei en wortelzetting.
 • Het blijft nu zinvol ook wat meer licht in te zetten, waarmee planten die een grote lichtbehoefte hebben toch goed kunnen groeien.
 • Aquariumplanten, waarvan de cultuur als moeilijk bekend staan, blijken via koolzuurgasbemesting prima te cultiveren. Sommige ook in hard leidingwater, waardoor de liefhebber een grotere keuze heeft (bv. Rode Cabomba, Rotala wallichii, Lagarosiphon, enzovoort).

(Einde cursus Aquariumhouden deel 27)

Cursus Aquariumhouden deel 28

C-1-5 CO2: afhankelijk van pH en KH

Voor de liefhebber het onderstaande verhaal, lees anders verder bij "CO2 als functie van pH en KH".
Kooldioxide heeft de formule CO2 en koolzuur H2CO3. Koolzuur is de verbinding die ontstaat uit de reactie van kooldioxide en water: CO2 + H2O <=> H2CO3. Het bicarbonaat evenwicht schrijven we: CO2 + H2O <=> H+ + HCO3-
en de bijbehorende vergelijking voor dit evenwicht:

Evenwichtsvergelijking

De CO2-concentratie willen we te weten komen in mg/L, de concentratie hadden we al uitgedrukt als functie, van de pH en de bicarbonaatconcentratie [(HCO)-] heeft een directe link met de KH. [H2O] wordt weggelaten, dat is weer een constante die in de waarde van K is verwerkt. De waarde van K (4,3 * 10) is gehaald uit een tabel in Handbook of Chemistry and Physics. Als we in de vergelijking invullen: [H+] = 4,3 * 10-7 (de waarde van K, de evenwichtsconstante) dan moet gelden [(HCO)-] = [CO2]. Dat is bij een pH van 6,4. Als de pH lager is, is de concentratie [H+] hoger en moet de verhouding [(HCO)-]/[CO2] lager worden. In zure omstandigheden is er dus relatief meer CO2. Andersom is er bij hogere pH relatief meer bicarbonaat en minder CO2.

De eindformule:
We hebben alle ingrediënten om de evenwichtsvergelijking uit te werken. We gebruiken de definitie van de pH:
[H+] = 10-pH

KH: 1 mmol HCO3- betekent [HCO3-]= 10-3 mol/L. Dit komt overeen met KH = 2,8. Dus:

[HCO3-] = KH /2800

CO2: [CO2] staat in de vergelijking in mol/L. Dat is 44 gram per liter = 44000 mg/L. We rekenen om: [CO2] = (CO2 in mg/L] /44000.
We herschrijven de vergelijking: 4,3 * 10-7 = (10-pH * KH /2800) / ([CO2 in mg/L] /44000)

en na "herschikken" verkrijgen we: [CO2 in mg/L] = 3,65.10(7-pH) * KH.

Met deze formule is te doorzien hoe het CO2-gehaIte afhangt van pH en KH. Als de pH een punt zakt (zuurder!) wordt het CO2-gehalte (bij gelijke KH), een factor 10 hoger. Als de KH verdubbelt, verdubbelt ook het CO2-gehalte (bij gelijke pH). Met deze formule wordt de tabel 6 op de volgende pagina berekend (CO2 als functie van pH en KH).

De relatie is dus exponentieel in pH en lineair in KH, een logisch resultaat. De variaties van het CO2 gehalte als functie van pH en KH kunnen we laten zien in een tabel. We kunnen aan tabel en figuur ook zien welke invloed CO2-consumptie of -aanmaak op de pH heeft. Als CO2 wordt toegevoegd, met een apparaat of door het ademen van vissen en planten, daalt de pH. Als overdag de planten CO2 verbruiken stijgt daardoor de pH. Het bekende dag-nacht ritme van de pH is daarmee verklaard. Bedenk hierbij dat kraanwater bijna altijd een pH boven 7,5 heeft!

Er zijn veel opmerkingen in allerlei artikelen over gewenste CO2-gehalten. Voor plantengroei is veel nodig, voor de vissen wordt het op een gegeven moment te veel. Een redelijk gebied lijkt te zijn:

 • minstens 5 mg/L voor plantengroei
 • hoogstens 100 mg/L voor de gezondheid van de vissen.

Bij een neutrale pH = 7 zitten we vanaf een KH = 2 steeds in dit gebied. Bij een hoge pH = 8 hebben we een KH =15 nodig om voldoende CO2 voor plantengroei te bereiken. Dat komt ons bekend voor. Tanganjika-bakken hebben deze combinatie van hoge pH en KH en hebben toch altijd nog problemen met de plantengroei. (Het Malawi-meer heeft wel een hoge pH, maar een lagere hardheid.) Er moeten planten gekozen worden die met weinig CO2 toekunnen; meestal planten die bicarbonaat kunnen opnemen. Bij een pH 6 en zacht water moeten we al snel kiezen voor vissen die blijkbaar tegen hoge CO2 gehalten kunnen.

C-1-6 CO2 als functie van pH en KH

Door middel van het meten (of opvragen van gegevens bij uw waterbedrijf) van de KH waarde (hardheid) en pH waarde (zuurgraad) van het water kunt u controleren of het water in uw aquarium genoeg CO2 bevat om uw planten van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Hieronder staat een tabel afgebeeld waarop de juiste CO2 waarden zijn aangegeven. Overal in de literatuur kun je deze tabel vinden, doch de cijfers kunnen behoorlijk verschillen. (Dit door de temperatuur). Deze tabel heb ik apart voor de cursus gemaakt. Heeft het water een pH van 6,8 en een KH van 4, dan bevat het water 23 milligram CO2 per liter water. Zo kunt u controleren of er voldoende CO2 in het water aanwezig is.

Als je in de tabel (9) kiest voor een KH van 20 en een pH van 7 heb je voldoende CO2 voor de planten. Maar bedenk dit, deze waarden zijn niet eenvoudig te realiseren. Bij een KH van 20 hoort namelijk van nature een pH hoger dan 8,5, je moet dan wel erg veel CO2 toevoegen om de pH terug te brengen naar 7. Kies daarom voor een KH tussen de 4 en 8, hiervan heeft het water ongeveer een pH van 7, alle CO2 toevoegingen komen dan te goede van de planten. Bij een lage KH kan men bij CO2 toevoeging de vissen laten stikken.

Tabel 6
Tabel 6

(Einde cursus Aquariumhouden deel 28)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2013 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di  11 juni Watermeet/DVD/discussie-avond Kadans
juli/aug
zomervakantie
 
za   3 aug Vivarium barbecue Son
di  10 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    8 okt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  12 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  10 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

8 juni: Terrariumdag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 8 juni organiseert Zoo Zajac een terrariumdag met produktpresentaties en lezingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie volgt op website zajac.de.

9 juni: Internationale garnalen- en kreeftenhappening Kapellen (B)

Op zondag 9 juni organiseert De Kardinaal de tweede internationale garnalen- en kreeftenhappening in zaal 't Bruggeske aan de Hoevensebaan 12/2 te Kapellen (België). Ook wordt er een scapewedstrijd georganiseerd. Open van 10 tot 16 uur, toegang gratis. Meer informatie op website www.garnalenhappening.be

22 juni: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 22 juni organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

22 en 23 juni: Belgian ZNA Koi Show 2013 Genk (B)

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni organiseert de Belgian Koi Society de Belgian ZNA Koi Show 2013, "de Belgische Koi-, vijver- en tuindagen", in domein Bokrijk aan de Bokrijklaan 1 te Genk (België). Toegang € 10,–, tot 16 jaar € 5,–, tot 5 jaar € 2,–, tot 2 jaar gratis. Toegang museum Bokrijk voor bezoekers aan de show € 7,–, tot 26 jaar € 1,–, tot 2 jaar gratis. Meer informatie op website www.bkskoi.be

23 juni: Reptilica Veldhoven

Op zondag 23 juni organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Sportcentrum De Heiberg aan de Heerseweg 49 te Veldhoven. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

23 juni: Houtlandse ruilbeurs Torhout (B)

Op zondag 23 juni organiseert Skalaar Torhout. de zestiende Houtlandse aquarium, terrarium en vijver ruilbeurs in zaal "Sparrenhove" aan de Herderstraat 3 te Torhout (België). Open van 9u30 tot 16 uur, gratis toegang. Info: www.skalaar.be.

29 juni: Betta topdag met beurs Malderen (B)

Op zaterdag 29 juni organiseert Betta een grote openluchtbeurs in en rond hun lokaal aan de Handelsstraat 75 te Malderen (België). Open vanaf 14 uur, barbecue open vanaf 17 uur, toegang gratis, deelname barbecue &auot;aan anti-crisisprijzen". Meer informatie op www.betta.be.

30 juni: Reptilica Alkmaar

Op zondag 30 juni organiseert Reptilica een terrariumbeurs in het Sportpaleis aan de Terborchlaan 200 te Alkmaar. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

6 juli: Garnalendag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 6 juli organiseert Zoo Zajac een garnalendag met lezingen, produktpresentaties en een grote garnalententoonstelling in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie volgt op website zajac.de.

7 juli: 23e LimBeurs Houthalen-Helchteren (B)

Op zondag 7 juli organiseert de federatie van aquarium- en terrariumklubs uit Limburg van de BBAT de 24e LimBeurs in instituut Don Bosco aan de Don Boscostraat 6 te Houthalen-Helchteren (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang volwassenen € 3,–, leden van BBAT, NBAT en VDA € 2,50 en kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.limbeurs.be.

14 juli: Reptilica Geleen

Op zondag 14 juli organiseert Reptilica een terrariumbeurs in IJshal LACO Glanerbrook aan de Kummmenaedestraat 45 te Geleen. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

10 t/m 18 augustus: Siervisshow Kessel-dorp (B)

Van zaterdag 10 tot en met zondag 18 augustus organiseert aquariumvereniging Blauwe Alg hun siervisshow 2013, ter gelegenheid van hun 38-jarig bestaan, in Gemeenschapscentrum 't Dorp aan de Berlaarsesteenweg 2 te Kessel-dorp (België). Open op weekdagen van 18 tot 22 uur, weekends en woensdag van 10 tot 22 uur, toegang gratis.

10 t/m 13 augustus: Aquariumtentoonstelling Wilrijk (B)

Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 augustus organiseert aquariumvereniging Rosaceus hun 30e tentoonstelling ter gelegenheid van de Wilrijk jaarmarkt, in de lokalen van het Sint-Ursula instituut aan de Sint-Camillusstraat 33 te Wilrijk (België). Open van 10 tot 22 uur.

11 augustus: Reptilica Nijmegen/Cuijk

Op zondag 11 augustus organiseert Reptilica een terrariumbeurs in Evenementenhal Cuijk aan de Korte Oijen 3 te Katwijk (Katwijk aan de Maas / Cuijk). Meer informatie volgt op www.reptilica.nl.

16 t/m 18 augustus: Holland Koi Show Arcen

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 augustus organiseert de Nishikigoi Vereniging Nederland de jaarlijkse Holland Koi Show in de Kasteeltuinen van Arcen aan de Lingsforterweg 26 te Arcen. Open van 9u30 tot 18 uur, entree € 16,50, 65+ € 13,50, kinderen van 3 t/m 11 jaar € 12,50, kinderen t/m 2 jaar gratis, groepen vanaf 20 personen € 12,50, parkeren (inclusief pendelbus) € 5,–. Je kunt online een ticket kopen met 20% korting, kijk voor meer informatie op www.hollandkoishow.nl.

18 augustus: Reptilica Dordrecht

Op zondag 18 augustus organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Reeweghal aan het Halmaheiraplein 35 te Dordrecht. Meer informatie volgt op www.reptilica.nl.

24 en 25 augustus: Tilburgse Terrarium Dagen

De Tilburge Terrarium Vereniging en Dierenpark De Oliemeulen organiseren op zaterdag 24 en zondag 25 augustus de Tilburgse Terrarium Dagen in Dierenpark De Oliemeulen aan de Reitse Hoevenstraat 30 te Tilburg. 1500 vierkante meter aan stands met verenigingen, reptielen, geleedpotigen, amfibieën en benodigdheden. Alle informatie op www.oliemeulen.nl

24 t/m 26 augustus: Siervisshow Schoten (B)

Van zaterdag 24 tot en met maandag 26 augustus organiseert Pristella - Schoten haar siervisshow 2012 met permanente ruilbeurs in de Oranjerie van Vordenstein aan de Horstebaan te Schoten (België). Gaststand: vleesetende planten. Open van 10 tot 18 uur. Parkeren met ingang aan de Kopstraat. Meer informatie op www.ahvpristella.be.

25 augustus: Aquarium- en terrariumbeurs Oostende (B)

Op zondag 25 augustus organiseert Oostende Platy de "Aquarium-, Terrarium- en Vijverbeurs van de kust" in Dienstencentrum "De Schelpe" aan de Alisabethlaan/Schelpenstraat 20 te Oostende (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang gratis.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. Juni 2013

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis HEEVIS
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
040 - 2510677
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond Aquariumcentrum Helmond
Jan v.d. Spekstraat 29
5701 BW Helmond
0492 - 534387
Chrisgarnalenshop Chrisgarnalenshop
Lau Mazirellaan 259
2525 ZM Den Haag
06 - 55855252
Aquabeek Aquabeek
Sint Magdalenaweg 6
5423 XK Handel
0492 - 325366
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen Aquarium Coenen
Kon. Julianaweg 21
5684 VA Best
0499 - 395000
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.