Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 2009

Dinsdag 13 januari

Op dinsdag 13 januari aanstaande houden we weer onze jaarlijkse Vivarium nieuwjaarsreceptie, ook deze keer weer gecombineerd met de jaarvergadering.

Deze bijeenkomst is natuurlijk het geijkte moment om terug te blikken op het voorbije jaar 2008, maar vooral ook om vooruit te kijken naar 2009. Inmiddels zijn we ook een heel stuk opgeschoten met de jaarplanning voor onze bijeenkomsten in 2009, maar er is altijd nog ruimte voor suggesties, en de jaarvergadering is ook een gelegenheid bij uitstek om die naar voren te brengen.

Iedereen is dus van harte welkom in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20 uur.

Agenda jaarvergadering 2009
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2008
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester/ledenadministratie
 7. Verslagen diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Website
  3. Public Relations
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur
  2. Kascontrole
  3. Website
  4. Activiteiten
 9. Begroting 2009
 10. Activiteiten 2009
 11. Rondvraag/WVTTK
 12. Sluiting

Ik hoop op een grote opkomst, het wordt dan wel geen avond met mooie plaatjes en prachtige verhalen, maar het zijn wel belangrijke zaken voor de vereniging en dus ook voor u als lid van de vereniging!

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina