Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 2009

Dinsdag 12 januari

Op dinsdag 12 januari aanstaande houden we weer onze jaarlijkse Vivarium nieuwjaarsreceptie, ook deze keer weer gecombineerd met de jaarvergadering. De aankondiging en agenda hebben jullie allemaal al kunnen lezen in de nieuwsbrief van december 2009. U vindt deze nogmaals terug onderaan deze uitnodiging.

Deze bijeenkomst is natuurlijk het moment om te kijken wat we in 2009 goed hebben gedaan of beter kunnen doen, en om vooruit te kijken wat we in 2010 zullen gaan doen! Voor de jaarplanning voor onze bijeenkomsten zijn we al bezig met een aantal sprekers, maar er is ruimte voor suggesties!

Zoals jullie ook al konden lezen heb ik dit jaar ook Jordan Klink uitgenodigd, secretaris van het NBAT District Oost-Brabant en onze regiovertegenwoordiger bij het NBAT hoofdbestuur, die ons meer komt vertellen over de NBAT en bij wie we ook onze opmerkingen over de NBAT kwijt kunnen.

Om te zorgen dat we zo snel mogelijk door het jaarvergadering gedeelte heen komen, wil ik iedereen vragen vooraf de volgende stukken door te nemen die nu al op de Vivarium website staan:

De notulen van 2008 die u hierboven ziet heb ik ook op de website geplaatst, omdat ik in de loop van 2009 toch nog mijn aantekeningen van de ALV van 2008 heb teruggevonden. Deze notulen wil ik dus ook nog graag laten goedkeuren door de ledenvergadering.

Iedereen is dus van harte welkom in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20u30, de zaal is open om 20 uur.

Ik hoop op een grote opkomst, het wordt dan geen avond met mooie plaatjes en prachtige verhalen, maar het zijn wel belangrijke zaken voor de vereniging en dus ook voor u als lid van de vereniging!

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Agenda jaarvergadering 2010

 1. Opening
 2. Mededelingen
  1. Jubilarissen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester/ledenadministratie
 7. Verslag diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Redactie
  3. Public Relations
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur/ledenadministratie
  2. Kascontrole
  3. Website en nieuwsbrieven
  4. Activiteiten
 9. Begroting
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag/WVTTK
 12. Sluiting
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina