Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 2013

Dinsdag 15 januari

Op dinsdag 15 januari aanstaande houden we weer onze jaarlijkse Vivarium nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering, zoals jullie al hebben kunnen zien in de agenda op onze website en in de vorige nieuwsbrieven. Hieronder vindt u de agenda.

Deze bijeenkomst is natuurlijk het geijkte moment om terug te blikken op het voorbije jaar 2012, maar vooral ook om vooruit te kijken naar 2013. Inmiddels zijn we ook een heel stuk opgeschoten met de jaarplanning voor onze bijeenkomsten in 2013, maar er is altijd nog ruimte voor suggesties, en de jaarvergadering is ook een gelegenheid bij uitstek om die naar voren te brengen. Waar wij als bestuur altijd naar op zoek zijn, is versterking in de vorm van bestuursleden, maar ook vrijwilligers die andere taken op zich willen nemen.

Iedereen is dus van harte welkom in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 in Best. De avond begint om 20u15.

Ik hoop op een grote opkomst, het wordt geen avond met mooie plaatjes en prachtige verhalen, maar het zijn wel belangrijke zaken voor u als lid en voor de vereniging als geheel!

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Agenda jaarvergadering 2013

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag ledenadministratie/penningmeester en begroting
 7. Verslag diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Website en nieuwsbrieven
  3. Activiteiten
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur/ledenadministratie
  2. Kascontrole
  3. Activiteiten
  4. Public relations
 9. Activiteiten
 10. Rondvraag/WVTTK
 11. Sluiting
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina