Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud juli 2008

  1. Aankondigingen
  2. Artikelen
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Vivarium Barbecue 2008

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, organiseren we weer een Vivarium Barbecue 2008. Op zaterdag 23 augustus rond twee uur 's middags verwachten we jullie aan de Groningenlaan 3 te Son. Hopelijk heeft iedereen die er graag bij wil zijn zich al aangemeld, maar zo niet, neem even contact op met Ferdie Gosselink, 06 - 2486 5247 of

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Artikelen

Berichten van de NBAT voorzitter

De voorzitter van de NBAT, Theo Verheij, is ook voorzitter van de aquariumvereniging Natuurvrienden Zwolle. In het maandblad van deze vereniging heeft hij het in zijn stukjes onder de kop 'bericht van uw voorzitter' regelmatig over NBAT zaken. Dit was voor mij reden om de onderstaande stukjes er eens uit te lichten en in onze nieuwsbrief te plaatsen, zodat onze NBAT-leden (en ook de verenigingen met wie wij informatie uitwisselen maar het maandblad van zijn vereniging niet ontvangen) er kennis van kunnen nemen.

Eric van de Meerakker,
Secretaris Vivarium Eindhoven

Uit het maandblad van Natuurvrienden Zwolle juni 2008:

Bericht van uw voorzitter

De Ledenraad staat weer voor de deur. Op zaterdag 24 mei zal de NBAT weer een Ledenraad houden voor alle verenigingen.

Nu zult u denken: het zal me worst wezen, maar het is wel belangrijk om even te weten dat daar beslissingen moeten worden genomen die elk individueel lid zullen treffen. Het gaat er niet alleen maar over of er wel of geen contributie-verhoging of -verlaging moet worden doorgevoerd. Nee, er zijn een heleboel zaken die u zullen treffen als gewoon NBAT-lid. Er staan moeilijke tijden voor de deur, niet alleen maar bij de NBAT maar ook bij elke vereniging in Nederland. En of dat nou een aquariumvereniging is of een sportclub, alle verenigingen maken een tijd door waarbij er een heleboel leden hun clublidmaatschap opzeggen. Dat heeft deels te maken met het uitgavepatroon van de mensen, maar ook het ontbreken van voldoende animo om wat te doen voor de leden. Zo zijn er voorbeelden te over van clubs die steen en been klagen en als je dan gaat kijken wat krijgen jouw leden dan voor hun contributie, dan verbaast het mij helemaal niet dat er massaal leden weglopen bij zo’n club.

Wij als bestuur van onze club proberen een zo’n gevarieerd mogelijk programma te maken voor onze leden en dat kost best wel een heleboel inspanning voor het bestuur. Maar wij zijn er van overtuigd dat onze leden er dik tevreden mee zijn, anders zouden wij wel signalen krijgen die het tegendeel bewijzen.

Op de Ledenraad zullen de contributieplannen besproken worden, want er zal echt fors bezuinigd moeten worden bij de NBAT. Er zullen een aantal zaken moeten worden aangepast en er zijn voorstellen gekomen die het bestuur heeft uitgewerkt om te zien of we de kleine verenigingen die niet echt in staat zijn om leden te werven, bij kunnen staan. We hebben de kleine clubs beloofd dat we alles zullen doen om te kijken of er een mouw aan hun problemen te passen is en met deze voorstellen zullen natuurlijk ook de grote verenigingen het eens moeten zijn. Er zal gestemd moeten worden over een aantal zaken die voor u misschien helemaal niet interessant lijken, maar op de een of andere manier toch belangrijk zijn voor alle NBAT-ers.

Ook zullen er vragen gesteld moeten worden waarom we voor diverse belangrijke zaken geen vrijwilligers kunnen motiveren om mee te gaan werken aan zo’n project. Laat niet alles op die paar bestuursleden aankomen en natuurlijk zijn er mensen die het vuur uit hun sloffen lopen voor de Bond, maar voor die zaken die naar ik aanneem toch heel leuk zijn om aan mee te kunnen werken, vinden we geen vrijwilligers.

Een voorbeeld van zo’n project is: op 14 en 15 juni aanstaande houdt de Hortus Botanicus een speciaal vijverweekeind. In de aanloop naar dit weekeind heb ik de opdracht aanvaard om de Bond te vertegenwoordigen met de Beurs promotiewand en met materiaal wat de bezoekers mee kunnen krijgen. Ik heb geregeld dat een tweetal prominente keurmeesters die gespecialiseerd zijn in vijverkeuringen daar een presentatie gaan geven om de vijvers via de NBAT te promoten.

Ook heb ik geprobeerd om een vereniging uit de directe omgeving daar te krijgen, zodat ze direct leden kunnen werven op een plaats waar veel natuurliefhebbers naar toe komen. Maar helaas, zoals het er nu naar uitziet sta ik daar dat weekeind alleen en zal ik dus de NBAT in mijn eentje moeten gaan staan promoten. Jammer van de gemiste kansen denk ik dan en ik doe een beroep op onze leden: wie heeft er zin om op zaterdag of zondag 14 of 15 juni met mij mee te gaan en de NBAT en dus ook onze vereniging, daar te promoten. Ik zorg voor vervoer en we kunnen buiten het feit dat we in ieder geval overdekt zullen staan ook eens rondkijken in een wel heel bijzondere tuin. De Hortus Botanicus is een wereldberoemde tuin en niet te vergeten dat een lid van ons daar de conservator van is: André van Proosdij, die mij heeft gevraagd om hem te helpen de kennis van de vijvers dat er bij NBAT aanwezig is aan het rond wandelend publiek door te geven.

Ik hoop echt dat ik op de valreep nog een of twee vrijwilligers uit eigen gelederen gemotiveerd krijg.

Theo Verheij.

Uit het maandblad van Natuurvrienden Zwolle maart 2008:

Bericht van uw voorzitter

...
We hebben het binnen de NBAT voor elkaar gekregen dat we nu eindelijk voor alle vier de regio’s een Regiovertegenwoordiger hebben. Afgelopen zaterdag waren de Districten zuid-oost en zuid-west op een vergadering bij elkaar en daar kwamen twee Regiovertegenwoordigers uit. Dus na een lange periode van onzekerheid kunnen we nu op volle sterkte gaan werken, wat ook voor mij een duidelijke afname van werk zal betekenen.
...

Theo Verheij.

Uit het maandblad van Natuurvrienden Zwolle januari 2008:

Bericht van uw voorzitter

Ik wens jullie allemaal een voorspoedig Nieuw jaar met veel gezondheid en geluk.

Communicatie is tegenwoordig een hot issue, maar wat doen we er mee. Wij als NBAT hebben er alles aan gedaan om mensen, leden van onze Bond en dus van de verenigingen, zo goed en zo snel mogelijk te informeren via diverse kanalen. Maar er blijkt niets of bijna niets door te dringen tot onze leden en niet alleen bij de leden van Natuurvrienden-Zwolle, maar juist bij de leden van alle andere verenigingen in het land, op een paar na natuurlijk.

Wat is er toch aan de hand. We gebruiken diverse communicatiemiddelen, maar waarom krijgen de mensen waarvoor het gemaakt is hier niets of nauwelijks iets van mee.

Als er nieuws is wat alle leden aangaat, zetten wij (de NBAT) dit op intranet. Dat is het afgesloten deel van de website van de NBAT. Daarop hebben alleen bestuurders en leden van alle commissies toegang via een op te vragen code. Buitenstaanders hebben daar niets te zoeken, omdat er alleen maar informatie te vinden is die belangrijk is voor de bestuurders van verenigingen en commissies.

Het eerste probleem doet zich direct voor: bestuursleden vragen een code aan, maar deze codes zijn eigenlijk bedoeld voor de secretarissen van de verenigingen. Wanneer nu een algemeen bestuurslid op intranet wil en een code aanvraagt, krijgt de webmaster automatisch door dat er voor die vereniging al een code bestaat en wordt er geen tweede of derde code afgegeven. Deze bestuursleden krijgen dus geen code, wat weer frustraties op gaat wekken en waarover we weer veel e-mail krijgen: waarom krijg ik geen code.

Afgesproken was dat alleen de secretarissen en/of penningmeesters een code nodig hebben. Dus die krijgen er een en kunnen allerlei handelingen verrichten op dat intranet, zoals ledenmutaties doorgeven etc. De bedoeling van het intranet is om daar al het nieuws op te zetten wat belangrijk is voor de verenigingen en dat zo’n secretaris of penningmeester dat er af haalt, uitprint en meedeelt aan zijn leden. Hetzij in hun maandblad, hetzij mondeling vooraf aan een Ledenbijeenkomst.

Maar het gebeurt zelden of nooit, dus krijgen wij weer hele boze mails van leden dat zij niet of nauwelijks over nieuws kunnen beschikken wat voor hen interessant kan zijn.

Toen het maandblad ‘Het Aquarium’ nog een Bondsorgaan was, stond daarin al dat nieuws, maar sinds dit maandblad op verzoek van de leden een magazine is geworden en het de bedoeling is dat dit in de nabije toekomst een blad zal zijn wat gewoon ook in de winkels te koop is, hoort daar geen nieuws in thuis, wat specifiek voor de leden van de NBAT is.

Jammer toch, dat het niet gaat zoals we dat op de Ledenraad hebben besproken.

Dan proberen wij via het internet, de website van de NBAT dat voor iedereen toegankelijk is, ook nog een soort nieuwsbrief te plaatsen waarin de bezoekers van de website kennis kunnen nemen van al het nieuws wat er maar is.

Dan is er natuurlijk ook nog een grote groep mensen, meestal wat oudere leden, die geen computer hebben en er ook geen behoefte aan hebben om die aan te schaffen, laat staan dat ze er mee kunnen omgaan. Voor deze mensen is het o zo belangrijk dat zij informatie krijgen die via het bestuur van de vereniging aan hen wordt verstrekt, via hun maandblad bijvoorbeeld.

Jammer, dat er maar zo weinig verenigingen zijn die dat doen. Zo krijgen wij, de NBAT, de zwarte Piet telkens toegespeeld met de vraag: waarom communiceren jullie niet?

Erg jammer, wij doen ons best, maar we hebben wederom jullie hulp hard nodig om dit soort zaken op te kunnen lossen.

Gelukkig is het bij ons, Natuurvrienden-Zwolle, goed geregeld. Wij plaatsen in ons maandblad veel nieuws en ook op onze eigen website staat veel nieuws wat voor onze leden, maar ook voor bezoekers, heel interessant is.

Theo Verheij.

Agenda

Vivarium heeft elke maand een ledenavond, op de tweede dinsdag van de maand, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn afwisselend te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis de Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 142) en in verzorgingscentrum Brunswijck aan de Generaal Bradleylaan 1, 5623 KM Eindhoven (lijn 2 of 109). We beginnen om 20 uur (tenzij anders aangegeven).

De agenda ziet er voor de rest van 2008 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
za 23 aug Vivarium Barbecue 2008 Son
di   9 sept Willem Postma: "Fijn bezig zijn" Kadans
di 14 okt lezing Joop Brokke, planten Brunswijck
di 11 nov Kwis verzorgd door Harrie v.d. Meerakker Kadans
di   9 dec N.n.b. Brunswijck

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data staan wel vast, dus er is zeker een bijeenkomst!

Zoals u ziet, zijn nog niet alle activiteiten volledig ingevuld, dus gedurende het jaar zal er nog het een en ander veranderen. Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

9 t/m 11 augustus: aquariumtentoonstelling Wilrijk (B)

Van zaterdag 9 tot en met maandag 11 augustus organiseert Rosaceus de 26e jaarlijkse tentoonstelling in "De Kaeck" aan de Bist 25 te Wilrijk (België). Open van 10 tot 22 uur, toegang gratis, gift welkom! De tentoonstelling zal ook dit jaar deel uitmaken van Wilrijk Jaarmarkt.

9 t/m 17 augustus: aquariumtentoonstelling Solre-sur-Sambre (B)

Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 augustus organiseert de Discus Club Solre-sur-Sambre, met medewerking van de verenigingen van de ICAIF hun Aqua Expo 2008, een tentoonstelling met tropische vissen, orchideeen, reptielen en tuinvijvers, in het cultureel centrum aan de Rue Saint Medard 11 te Solre-sur-Sambre (België). Open in het weekeinde van 10 tot 20 uur, op weekdagen van 14 tot 20 uur, toegang gratis. Meer (franstalige) informatie op website aquaexpo.icaif.be

24 augustus: Aquarium- en terrariumbeurs Oostende (B)

Op zondag 24 augustus organiseert Oostende Platy de 12e aquarium- en terrariumbeurs van de kust in Dienstencentrum "De Schelpe" aan de Alisabethlaan/Schelpestraat 20 te Oostende (België). "Eén van de grootste beurzen uit de streek." Open van 10 tot 16 uur, toegang gratis.

30 & 31 augustus: Int. tentoonstelling KFN Asperen

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus organiseert Killi Fish Nederland een internationale tentoonstelling in Asperen in het Partycentrum de Schildknaap. Nadere informatie volgt, zie ook www.killifishnederland.nl

30 & 31 augustus: Tilburgse Terrarium Dagen

Al vele jaren organiseren de Tilburge Terrarium Vereniging en Dierenpark Reptielenhuis De Oliemeulen elk jaar de Tilburgse Terrarium Dagen. Naast een beurs bieden deze dagen ruim de gelegenheid om TTV leden en andere terrariumliefhebbers te ontmoeten en dit alles in een erg gezellige sfeer. "De TTD is simpelweg de gezelligste terrariumhappening van het jaar!" En je kunt natuurlijk ook de dieren in De Oliemeulen goed bekijken.

Verenigingsinformatie

opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. juli 2008

Aangesloten bij de N.B.A.T. en de N.B.B.Z.

Voorzitter
Edith de Jongh
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Bestuurslid/Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministrateur
Harrie van de Meerakker
Meijerijlaan 43
5628 BC Eindhoven
040 - 2428 724
Public Relations
Jan van Zeeland
Matterhorn 41
5624 NR Eindhoven
040 - 2260 051
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
Edith de Jongh
Harrie v/d Meerakker
 
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie (per 1 januari 2008)

De Vivariumcontributie bedraagt € 27,50 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 15,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden bedragen:
N.B.A.T. (met Het Aquarium) € 27,– per jaar.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina