Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud december 2009

 1. Aankondigingen
 2. Artikelen
 3. Agenda
 4. Kalender
 5. Verenigingsinformatie

Lezing 8 december: "Gifkikkers in Ecuador" door Jan Verkade

Op dinsdag 8 december aanstaande komt Jan Verkade bij ons een lezing verzorgen. Hij is in oktober 2007 met deze lezing bij Daphnia Boxtel geweest en we waren toen onder de indruk van wat we te zien en niet in het minst ook te horen kregen! Daarom dachten we dat het een goed idee was als hij dezelfde lezing ook voor alle Vivariumleden zou komen geven. Van de spreker kregen we onderstaande omschrijving:

Jan Verkade geeft een lezing over de natuur van Ecuador. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de pijlgifkikkers van dit land en wat dat aan informatie oplevert voor de inrichting van terraria. Hij reist al meer dan 15 jaar naar Ecuador en heeft alle uithoeken van het land gezien. De kust met zijn mangroves; het regenwoud en de "flooded forest" in het Amazonegebied; de natte hellingbossen op de flanken van de Andes. De laatste vijf jaar werkt hij voor de universiteit in Quito. Dat heeft een wetenschappelijke dimensie toegevoegd aan zijn reizen. Zijn lezing staat garant voor een goed verhaal met prachtige beelden en geluiden.

Zoals bleek bij Daphnia is het een lezing die voor iedereen interessant is, ook als je je richt onze hobby zelf niet op kikkertjes richt, en de nodige stof kan geven tot discussie. Zoals altijd is iedereen van harte welkom op 8 december vanaf 20 uur in zaal Kraaihei van De Kadans aan de St. Jozefstraat 1 te Best. De lezing begint om 20u30. Ik hoop op een grote opkomst!

Namens de activiteitencommissie,
Eric van de Meerakker.

Agenda jaarvergadering 12 januari 2010

Het is inmiddels al traditie dat we de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar wijden onze Vivarium nieuwjaarsreceptie-en-jaarvergadering, dus dit doen we ook in 2010. We hebben ditmaal ook Jordan Klink, secretaris van het NBAT District Oost-Brabant en onze regiovertegenwoordiger bij het NBAT hoofdbestuur, bereid gevonden om ons meer te komen vertellen over de NBAT. Iedereen die dus graag wil horen wat de NBAT voor de verenigingen en hun leden doet en wil doen, maar ook iedereeen van jullie die juist graag aan de NBAT wil laten weten wat de NBAT zou moeten doen, heeft er op deze avond dus de gelegenheid voor!

Een van de punten die vast op de agenda van de jaarvergadering staat is de verkiezing van het bestuur. Onze penningmeester heeft al een paar jaar geleden aangegeven dat hij deze taak graag wil overdragen aan iemand anders, maar tot nu toe is er vanuit de leden niemand opgestaan die het bestuur daadwerkelijk wil bijstaan. We willen jullie daarom nogmaals nadrukkelijk vragen om je kandidaat te stellen voor een functie in het Vivarium bestuur. Dat hoeft niet noodzakelijk als penningmeester, we kunnen de taken ook onderling anders verdelen. Het is ook mogelijk om een jaar mee te draaien in het bestuur, zogezegd "zonder portefeuille," om daarna te beslissen of je een van de vaste taken op je wilt nemen.

Een tweede taak, die momenteel niet bij het bestuur zelf ligt, is die van de ledenadministratie. Harrie van de Meerakker heeft deze taak een aantal jaren vervuld, en met veel succes, zo krijgen we nu de contributie nu grotendeels op tijd binnen en dragen niet meer dan nodig af aan de NBAT, maar hij heeft aangegeven dat hij stopt met deze taak. Tenzij er iemand opstaat om deze taak op zich te nemen, komt dit weer te liggen bij de bestuursleden zelf, met als gevolg dat hun last weer toeneemt, wat natuurlijk niet wenselijk is. Graag horen we dus van jullie wie deze taak op zich wil nemen!

Iedereen is dus van harte welkom op dinsdag 12 januari in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de St. Jozefstraat 1 te Best. De avond begint om 20 uur. Komt allen!

Agenda jaarvergadering 2010

 1. Opening
 2. Mededelingen
  1. Jubilarissen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester/ledenadministratie
 7. Verslag diverse commissies
  1. Kascontrole
  2. Redactie
  3. Public Relations
 8. Verkiezingen bestuur en commissies
  1. Bestuur/ledenadministratie
  2. Kascontrole
  3. Website en nieuwsbrieven
  4. Activiteiten
 9. Begroting
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag/WVTTK
 12. Sluiting

Namens het bestuur,
Eric van de Meerakker.

Excursie: Aquazoo Dusseldorf

Door diverse omstandigheden hebben we op het laatste moment moeten besluiten de op 21 november geplande excursie naar de Aquazoo in Dusseldorf uit te stellen. We willen deze excursie alsnog plannen in het voorjaar, momenteel denken we er aan om deze in de maand maart te laten plaatsvinden. Ik hoor dus graag wie er mee wil en welke zaterdagen of zondagen van maart jullie nog vrij hebben op jullie kalender. We zullen de datum begin januari vastleggen, zodat iedereen deze datum dan ook inderdaad vrij kan houden!

Aanmelden met data graag bij mij, email of telefoon 0499 – 329 126 / mobiel 06 – 2707 6762.

Namens de activiteitencommissie,
Eric van de Meerakker.

Artikelen

Cursus Aquariumhouden deel 6

A-2 DE AANSCHAF VAN EEN AQUARIUM

A-2-1 Algemeen

We moeten ons bedenken, dat een "biologisch evenwicht" in het aquarium een utopie is. Want nergens in de vrije natuur komt een zo grote verscheidenheid aan planten op een dergelijk klein stukje bodem voor als in ons aquarium. Ook het aantal vissen is in verhouding tot het aantal beschikbare liters water vele malen groter dan in de vrije natuur. Als we een bak hebben van netto tweehonderd liter, dan komen er in de vrije natuur hooguit een paar vissen in deze waterhoeveelheid voor, terwijl we in een aquarium van deze grootte toch al gauw vijfentwintig tot dertig vissen houden, afhankelijk van de grootte van deze dieren. Bovendien moeten wij het aquarium kunstmatig in stand houden door kunstlicht, filtering, onderhoud en voeding. Ontbreken deze toevoegingen, dan kan een aquarium niet bestaan, terwijl wateren in de vrije natuur geheel zelfregulerend zijn en een grote verscheidenheid aan voedsel bevatten. Door stroming wordt het water constant ververst. In de tropen krijgen de planten door het felle zonlicht bovendien veel meer licht dan wij met kunstlicht kunnen bereiken. In de vrije natuur zijn de planten ook wel bealgd en soms stevig ook. Dat wij algen op onze aquariumplanten willen vermijden of bestrijden omdat wij dat niet zo mooi vinden, is eigenlijk tegennatuurlijk. Door een beetje alg zullen de planten zeker niet in hun functioneren belemmerd worden. Bedenk dat ook bij aquarium houden het belang van dier en plant voorop staat! De dieren en planten zijn geheel van je goede verzorging afhankelijk.

We beginnen ons een aquarium aan te schaffen. Dat kan een nieuwe zijn die we bij de handel kopen of een tweedehandse uit de krant of van een bekende. Als je een tweedehandse bak koopt, let er vooral goed op dat er geen krassen in de voorruit zitten. Verkleurde kitranden wijzen op een gebruik in het verleden van geneesmiddelen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de kit dan verzwakt is, maar neem geen enkel risico. Want als een gevuld aquarium plotseling lek raakt, heb je een groot probleem!

Let er bij aankoop op dat er boven de bak voldoende ruimte is om TL-buizen te monteren. Een indicatie is een buis per vijftien centimeter bakbreedte. Bovendien is het gewenst dat er ruimte is om het aquarium te kunnen onderhouden. De lengte van de bak is niet zo belangrijk, maar: hoe langer hoe beter. Om te beginnen is een bak van minimaal een meter lengte aan te bevelen. Ook de hoogte en breedte van de bak moet zo groot mogelijk zijn, hoewel voor de hoogte maximaal zestig centimeter geldt. Boven de zestig centimeter zal er te weinig licht tot de bodem doordringen, waardoor de planten onderin het aquarium te weinig licht krijgen. Voor de breedte is er geen maximum. Als het mogelijk is dient de breedte van de bak zelfs groter te zijn dan de hoogte. Een aquarium waarvan de breedte kleiner is dan de hoogte, kan je beter niet nemen. De gasuitwisseling van het water met de lucht is dan niet ideaal. Dit vanwege de ongunstige verhouding van de oppervlakte ten opzicht van de waterdiepte. Bovendien is het dan lastiger om een goede dieptewerking te verkrijgen. Omdat water een voor de dieptewerking ongunstiger lichtbreking heeft dan lucht, lijkt een gevulde bak veel ondieper dan hij in werkelijkheid is. Door een juiste inrichting wordt dan weer dieptewerking verkregen.

A-2-2 Plaatsing van het aquarium

Voor we een aquarium gaan inrichten vragen we ons in de eerste plaats af waar het in ons huis komt te staan en hoe de afmetingen dan kunnen zijn. Een aquarium zal en mag nu eenmaal in het interieur opvallen en dat is toch ook de bedoeling. Iets anders is het echter of een dergelijke "bak" op verantwoorde wijze aan het kamerinterieur kan worden aangepast. Een zeer groot aquarium, geplaatst in een kleine kamer zal een sta-in-de-weg zijn en te veel domineren en andersom zal een klein bakje in een zeer grote kamer niet voldoende tot zijn recht komen. Dus men moet zich eerst afvragen waar we het aquarium het beste kunnen plaatsen en welke afmetingen voor het aquarium het beste zijn om het zo gunstig mogelijk in het interieur te doen uitkomen.
Waar we het aquarium op zetten is een kwestie van persoonlijke smaak. Kies voor een onderstel, ombouw en lichtkap die harmoniëren met de inrichting en stoffering van de betreffende ruimte. Een goede lichtkap en een complete ombouw, gecombineerd met het onderstel, geeft een mooi geheel aan een aquarium. Alleen een glazen bakje heeft zo zijn begrenzingen.

Een aquarium van een meter bij vijftig bij vijftig centimeter weegt al gauw, inclusief bodemgrond, 325 kilo. Dat is een heel gewicht, dat door het onderstel jarenlang constant gedragen moet kunnen worden. Verder is het belangrijk dat de bak waterpas en op de goede hoogte komt te staan. Als je in je luie stoel zit en naar de bak kijkt, moet de bak op een zodanige hoogte staan (zestig tot zeventig centimeter), dat de helft van de hoogte van de voorruit op ooghoogte is. Dan kun je altijd in één keer de oppervlakte- en bodemvissen blijven zien. Als de bak niet waterpas staat, zit je altijd tegen een lichtrandje aan te kijken of je kunt de bak voller maken dan nodig is, wat weer ten koste gaat van een goed zicht op de oppervlaktevissen.
Een bak moet op een stevige vloer komen te staan. Een betonnen vloer voldoet in de meeste gevallen goed. Bij een houten vloer is het van belang dat de bak op de vloerbalken steunt. Roep bij twijfel de raad van een deskundige in! Het is ook belangrijk dat de bak op tempex op het onderstel komt te staan. Daardoor wordt de druk zo goed mogelijk over de bakbodem verdeeld en voorkomen we puntbelasting op het bodemglas, waardoor de bodem kan scheuren. Ook dichtslaande deuren of ramen in de nabijheid van het aquarium moeten we zien te vermijden. Dat dichtslaan heeft trillingen in het aquariumwater tot gevolg, die door de vissen worden waargenomen door middel van hun zijlijnorgaan.

A-2-3 Compleet aquariummeubel

Een klein aquarium, hoewel er op zichzelf wel iets van te maken is, biedt maar beperkte mogelijkheden en meestal gaat het zo, dat men later toch een grote aan gaat schaffen. Als minimum maat zou ik een lengte van tachtig centimeter willen aanraden. Men dient er wel rekening mee te houden dat de hoogte van het aquarium niet meer dan vijftig à vijfenvijftig centimeter is. Dit heeft te maken met de verlichting en de plantengroei.

We hebben de maat en de plaats van aquarium vastgesteld, nu kunnen we bepalen welk aquarium we aanschaffen. Daar de tijd niet heeft stilgestaan en het siliconenlijmen is uitgevonden, plakt men zonder meer de ruiten tegen elkaar, waardoor er een volglas aquarium ontstaat in diverse vormen. In aquariumspeciaalzaken kan men diverse types aanschouwen. Hier kan men een aquariummeubel uitzoeken welke het beste in het interieur past.

A-2-4 Volglasaquarium met ombouw (zelf maken)

Er zijn bedrijven die een volglas aquarium voor u op maat lijmen, wat de makkelijkste manier is. Bij het opgeven van de maten moet u rekening houden met uw lichtkap waar u minimaal twee TL-buizen in moet aanbrengen. Zelf doen is ook goed mogelijk of doe het met een aquariaan met ervaring. Koop in dit geval het glas op maat. TL-buizen hebben een lengte van plusminus zestig, negentig, honderdtwintig of honderdvijftig centimeter. Hier moet u een à anderhalve centimter bijtellen voor de beschermkappen op de kop van de TL-buis.
Wat hebben we nodig voor het maken van een volglas aquarium?
De twee meest essentiële voorwerpen zijn de op maat gesneden glasruiten en siliconenrubber. Deze siliconenrubber moet speciaal zijn voor glasruiten, vraag daar om in de handel (hij moet ruiken naar azijn). (Noot van de redactie: vraag naar siliconenlijm voor aquaria, andere soorten bevatten vaak chemische middelen, bijvoorbeeld tegen schimmel, die giftig zijn voor vissen!) Als hulpmiddelen kunnen we gebruik maken van: crêpeplakband, ontvettingsmiddelen (tri, thinner of aceton), spuitpistool en eventueel twee houtblokjes met uitgefreesde sleuven (gelijk aan de glasdikte) die het haaks tegen elkaar plaatsen van de lange en kopse ruiten garanderen, plus een hulp.

Er is destijds langs proefondervindelijke wijze een schema opgesteld waaruit de glasdikte valt af te lezen. Een en ander is in onderstaand schema weergegeven:

Waterhoogte Glasdikte
30 cm5 mm
35 cm6 mm
40 cm7 mm
45 cm8 mm
50 cm9 mm
55 cm10 mm
Tabel 1: Volglas aquaria

De bodemruit hoeft niet dikker te zijn dan de opstaande ruiten. De kwaliteit "spiegelglas" is voor ons doel het meest geschikt, mits van de juiste dikte. Als je een biologisch filter wilt gebruiken laat dan een gat in de zijruit maken, zodat je hier het filter op aan kunt sluiten.

Hebben we de bak in huis, dan zijn we nu zover dat we aan het uiterlijk van onze bak aandacht willen schenken. Ons aquarium moet nu eenmaal een onderdeel van ons interieur worden en daaraan zijn aangepast. Vanzelfsprekend zal een dergelijk aquarium ergens op moeten steunen. De eenvoudigste manier is het op een tafel te plaatsen, een manier die maar zelden voldoet en af te raden is. Een lage kast of er speciaal een meubel voor bouwen is de mooiste en de doelmatigste oplossing, op deze wijze kan u het aanpassen aan uw andere meubelen.

Bij het plaatsen van het aquarium moet u er rekening mee houden dat u altijd onder het aquarium een tempexplaat legt. Zet hem netjes waterpas. Vul de bak, dan kun je de werkelijke hoogte meten voor de ombouw, het tempexplaatje wordt nu enkele millimeters dunner.

Voor de ombouw kiezen we watervast materiaal, zeker geen spaanplaat omdat bij het morsen van water het spaanplaat nat wordt en zal gaan opzwellen.

(Einde cursus Aquariumhouden deel 6)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20u30 (tenzij anders aangegeven), zaal open vanaf 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2009 als volgt uit:

  Datum   Activiteit Locatie
di   8 dec Jan Verkade: "Gifkikkers in Ecuador" Kadans
di 12 jan Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 2010 Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Kalender

12 december : Visbeurs en bijeenkomst NVC Odijk

Op zaterdag 12 december organiseert de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers een visbeurs en bijeenkomst in Het Dorpshuis aan de Zeisterweg 44 te Odijk. De toegang en parkeren is gratis. Open van 12:30 tot 15:30.

13 december: Terraria en Aquaria Houten (Utrecht)

Op zondag 13 december organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Ditmaal is in de terrariumbeurs ook een aquariumbeurs opgenomen. Open van 10 tot 16 uur, toegang € 9,–, kinderen tot 5 jaar gratis.

13 december: Zevende ruilbeurs Brugge (B)

Op zondag 13 december organiseren de Brugse Aquariumvrienden hun zevende ruilbeurs in cultureel centrum "Valkenburg" aan de Legeweg 83 te Sint Andries (België). Geopend vanaf 10 uur. "Allerlei materiaal te verkrijgen van pompen tot verwarmers, aquaria, filtermaterialen, planten, vis, droogvoer en diepvriesvoer, advies om met eventuele aqua-problemen om te gaan. De mogelijkheid om op een gezellige manier uw kennis bij te werken terwijl er een glaasje wordt gedronken."

19 december: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 19 december organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

Verenigingsinformatie

opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. december 2009

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Edith de Jongh
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Bestuurslid/Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministrateur
Harrie van de Meerakker
Meijerijlaan 43
5628 BC Eindhoven
040 - 2428 724
Public Relations
Jan van Zeeland
Matterhorn 41
5624 NR Eindhoven
040 - 2260 051
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
Edith de Jongh
Harrie v/d Meerakker
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 28,25 per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,– per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen per 1 januari 2010:
N.B.A.T./Het Aquarium € 29,– per jaar.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina