Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud december 2013

 • Aankondigingen
 • Artikelen
 • Agenda
 • Kalender
 • Verenigingsinformatie
 • Aankondigingen

  Aankondiging bijeenkomst 10 december: "Districtskeuringen Oost-Brabant – zeven jaar mooie aquaria"

  Onder deze titel presenteren de heren Hans Meulblok en Theo van Meegen een nieuwe PowerPoint lezing.
  De lezing geeft een overzicht van alle vivariums welke in de afgelopen zeven jaar zijn gekeurd.
  Met vivariums worden, zoals u weet, o.a. vijvers, zeewater-,speciaal- en gezelschapsaquaria alsmede terrariums bedoeld.
  Het belooft een veelzijdige en leerzame avond te worden.

  Een impressie van zeven jaar keuring van het district Oost-Brabant

  Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 10 december vanaf 20.15 uur in zaal Kraaihei van de Kadans aan de St. Jozeflaan 1 te Best.

  Namens de activiteitencommissie,
  Ferdie Gosselink

  Aankondiging open dag 29 december Aquarium Coenen Best

  We ontvingen van Aquarium Coenen de volgende uitnodiging:

  29 december: koopzondag!

  Zondag 29 december is Aquarium Coenen B.V. in Best geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Geniet deze dag van de prachtige showroom en profiteer van de speciale dagaanbiedingen!
  De dagaanbiedingen worden zaterdag 28 december na 17.00 bekend gemaakt via www.aquariumcoenen.nl.

  Het team van Aquarium Coenen B.V. nodigt iedereen van harte uit deze dag een kijkje te komen nemen.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker

  Vooraankondiging ALV 14 januari 2014

  Op 14 januari 2014 zullen we zoals de laatste jaren gebruikelijk weer onze gecombineerde jaarlijkse algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie organiseren, daarom nu alvast wat huishoudelijke zaken.

  Om zo weinig mogelijk tijd kwijt te zijn aan de formaliteiten in de jaarvergadering, willen we u vragen om vooraf alvast de notulen van vorig jaar door te lezen, het verslag staat al op onze website in het archief. Op de jaarvergadering zelf hoeven we dan alleen nog eventuele op- en aanmerkingen te noteren.
  Ook het jaarverslag van de secretaris zal op de website te vinden zijn wanneer we de uitnodiging voor de vergadering rondsturen.

  Als u vooraf meer wilt weten over de financiële cijfers dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker

  Artikelen

  Cursus Aquariumhouden deel 33

  D-6 ZIEKTEN VAN VISSEN

  D-6-1 Oorzaak van ziekten

  Iedereen die vissen gaat houden neemt de verplichting op zich om voor deze afhankelijke dieren te zorgen. Er moet voor optimale leefomstandigheden worden gezorgd in verband met het welzijn van de vissen. Door het accepteren en uitvoeren van deze taak zullen de vissen zo weinig mogelijk merken van stress die onvermijdelijk optreedt.

  Vissen bestaan voor tachtig procent uit het materiaal waaruit ook hun milieu bestaat, namelijk water. Van dat uitwendige milieu is het inwendige van de vis slechts gescheiden door een eenvoudige membraan. Het is daarom niet verwonderlijk dat vissen sterk worden beïnvloed door veranderingen in het uitwendige milieu en dat elke verandering ook effect heeft op hun gezondheid. Veel veroorzakers van visziekten zijn een blijvend en natuurlijk deel van het leefmilieu van de vissen, dat onder normale omstandigheden echter geen ziekten of sterfgevallen zullen veroorzaken.

  Zo dragen vissen bijvoorbeeld gewoonlijk kleine populaties eencellige parasieten bij zich. Ze worden onder controle gehouden door het afweersysteem van de vissen. Bovendien is het natuurlijk ook niet in het belang van de parasieten om hun eigen gastheren te doden. Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Bij sommige parasieten behoort het doden van de vis tot de levenscyclus, omdat er een aasetend stadium is.

  Deze unieke relatie tussen vissen, ziekteverwekkers en het leefmilieu betekend dat er onder normale omstandigheden een soort evenwicht is tussen de vissen en de pathogene organismen. Het natuurlijke afweersysteem van de vissen voorkomt problemen. Treedt er echter een verandering op in één of meer milieufactoren, dan kan de balans doorslaan in het voordeel of het nadeel van ofwel de vissen ofwel de pathogene organismen Zo kan bijvoorbeeld een daling van de temperatuur in het voordeel van de vissen zijn, omdat de besmettelijkheid van een ziekteverwekkend organisme wordt verminderd doordat de vermenigvuldigingssnelheid ervan afneemt of zelfs de levenscyclus ervan wordt beëindigd.

  Is een verandering in het milieu ongunstig voor de vis, dan kan dat naast de directe fysiologische invloed stress veroorzaken. Het afweersysteem wordt onderdrukt en de vis zal vatbaarder worden voor ziekten, vooral als de verandering in het milieu gunstig is voor de ziekteverwekkers.

  In een dergelijk situatie zullen er ziekten uitbreken. Zo zijn er altijd wel bacteriën aanwezig in water waarin vissen leven.

  Een belangrijke factor is de introductie van ziekteverwekkende organismen in het water tegelijk met pas gekochte vissen, waterplanten of decoratiemateriaal. Daarbij kunnen soorten zijn die door activiteiten sterfgevallen onder de vissen zullen veroorzaken. Komen er verschillende soorten of stammen ziekteverwekkers in het water terecht, dan zal ook het immunobiologische evenwicht worden verstoord. De kans op het uitbreken van ziekte wordt dan ook vergroot door het inbrengen van nieuwe vissen, tenzij er als preventieve maatregel een quarantaine periode wordt ingelast.

  D-6-2 Stress

  Onder stress wordt verstaan de reactie van het lichaam op allerlei spanningen. Tot de reacties behoren een shocktoestand en ontregeling van fysiologische functies, gevolgd door ofwel een herstel of een totale uitputting. Tot de stress veroorzakende factoren behoren het hanteren van een vis overbevolking in het aquarium, slechte milieu omstandigheden, ongeschikte of agressieve medebewoners van het aquarium. De meest voorkomende reactie op een stress situatie is het vluchten. De reactie kan worden opgeroepen door aanwezigheid van het netje van de eigenaar om de vis te vangen. Het eerste deel van de reactie bestaat in het klaarmaken van het lichaam voor de vlucht door het produceren van hormonen. Eén van die hormonen is adrenaline, dat zorgt voor het vrijkomen van extra glucose, de vernauwing van bloedvaten in de spieren en de versnelling van de hartslag. Dit hormoon beïnvloedt echter ook de osmoseregulatie (vooral de water- en zout-huishouding van het lichaam).

  Witte stip
  Witte stip
  Buikwaterzucht
  Buikwaterzucht

  D-6-3 Korte samenvatting van ziekteoorzaken en hun verwekkers

  1. Afwijkingen van het water: temperatuur, pH, hardheid, zuurstof/koolzuurverhouding.
  2. Bacteriën, furunculose, veroorzaakt door de bacterie Salmonide, wordt in darmen aangetroffen zonder dat de vissen ziek zijn. Infectueuze buikwaterzucht Pseudomonas punctata. Zoetwateraal-ziekte en zoutwater-aalziekte (door respectievelijk Pseudomonas F. sacrowiensis, tuberculose een langdurige ziekte) de vissen in quarantaine houden.
  3. Virussen: Lymphocystose, niervergroting, schildklierontsteking en ontstekingen in de kieuwstreek.
  4. Zuigwormen e.d.: Trematoda, als remedie tegen zuigwormen kan worden toegepast lysol, zout, waterstofsuperoxide, formaline (badbehandeling)
  5. Wieren en algen schade op de huid en slijmvliezen e.d.
  6. Wierzwammen en schimmels (Mycosen); ichtyophonusziekte door icht dat is een besmetting op de kieuwen. Ichthyophthirius multifiliis (witte stip), grote, eencellige ronde parasiet met hoefijzervormige kern (de naam betekend: visvernietiger met duizend kinderen) deze ziekte wordt vermoedelijk veroorzaakt door plotselinge afkoeling in het aquarium. De verschijnselen ontstaan door verminderde weerstand, kouvatten tijdens vervoer hierdoor vermageren ze en gaan ze schuren. Hiervoor als geneesmiddel gebruiken Trypaflavine, de temperatuur opvoeren naar 29 à 30 C, ook is sulfamezathine, natrium, keukenzout of halamid te gebruiken.

  Dit zijn nog maar enkele gevallen van ziektes bij vissen, het beste is om ziektes te bestrijden, hiervoor andere boekwerken te raadplegen. Maar belangrijke elementen zijn in ieder geval: een zorgvuldig overwogen inrichting van het aquarium en een effectief beheersen van de waterkwaliteit en de vispopulaties.

  Ook voor visziekten geldt dat men beter kan voorkomen dan genezen.

  (Einde cursus Aquariumhouden deel 33; tevens einde cursusreeks)

  Agenda

  Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

  De agenda ziet er voor de rest van 2013 als volgt uit:

  Datum Activiteit Locatie
  di  10 dec Hans Meulblok en Theo van Meegen:
  "Districtskeuringen Oost-Brabant – zeven jaar mooie aquaria"
  Kadans
  zo 29 dec Open dag Aquarium Coenen (zie kalender) Best

  *) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
  N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

  Dit zijn de definitief geplande data voor 2014, zodat u deze eventueel alvast kunt inplannen:

  Datum Locatie
  di  14 jan 2014 Kadans
  di  11 feb 2014 Kadans
  di  11 mrt 2014 Kadans
  di    8 apr 2014 Kadans
  di  13 mei 2014 Kadans
  di  10 juni 2014 Kadans
  di    9 sep 2014 Kadans
  di  14 okt 2014 Kadans
  di  11 nov 2014 Kadans
  di    9 dec 2014 Kadans

  Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

  Kalender

  14 december: Terrariumdag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 14 december organiseert Zoo Zajac een terrariumdag met lezingen en workshops in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie volgt op website zajac.de.

  21 december: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 21 december organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

  29 december: Open dag Aquarium Coenen Best

  Zondag 29 december is Aquarium Coenen B.V. aan de Koningin Julianaweg 21 te Best geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Geniet deze dag van de prachtige showroom en profiteer van de speciale dagaanbiedingen! De dagaanbiedingen worden zaterdag 28 december na 17u bekend gemaakt via www.aquariumcoenen.nl. Het team van Aquarium Coenen B.V. nodigt iedereen van harte uit deze dag een kijkje te komen nemen.

  2014

  18 januari 2014: Bijeenkomst WAP Maarn

  Op zaterdag 18 januari 2014 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

  26 januari 2014: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs Oosterhout

  Op zondag 26 januari 2014 organiseert De Siervis een aqua/terra beurs in buurthuis De Pannehoef aan de Wilhelminalaan 59 te Oosterhout (NB). Open van 11 tot 15 uur, entree € 2,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.desiervis.nl.

  26 januari 2014: Terraria Zwolle

  Op zondag 26 januari 2014 organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  15 februari 2014: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 15 februari 2014 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur.

  2 maart 2014: Terraria Hasselt (B)

  Op zondag 2 maart 2014 organiseert TER een terrariumbeurs in ontmoetingscentrum Rapertingen aan de Luikersteenweg 395 te Hasselt (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  22 maart 2014: Bijeenkomst WAP Maarn

  Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

  23 maart 2014: Ruilbeurs Izegem (B)

  Op zondag 23 maart 2014 organiseert Danio Rerio Izegem "de ruilbeurs door hobbyisten voor hobbyisten" in de zaal Mandeldaele aan het Emelgemseplein 5 te Izegem-Emelgem (België). Aanbod voor zowel vijver-, aquarium- en terrariumliefhebbers; van dieren tot materialen. Meer informatie op website www.daniorerio.be.

  6 april 2014: Daphnia beurs Boxtel

  Op zaterdag 27 oktober 2014 organiseert Daphnia weer de Daphnia beurs, "de grootste en gezelligste beurs van Zuid-Nederland voor alle aquarium / terrarium bezitters," in het Baanderheren-College, ingang Van de Voortweg 14 te Boxtel. De beurs is open van 10 tot 15 uur, entree € 3,–. Meer informatie op website www.daphniaboxtel.nl

  13 april 2014: Kikkerdag Nieuwegein

  Op zondag 13 april 2014 organiseert Dendrobatidae Nederland hun 52e internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Verkoop van nakweek gifkikkers en amfibieën, standhouders met planten (bromelia's, mossen, orchideeën etc.), terrariumbenodigdheden, boeken en nog veel meer, fruitvliegen en andere voedseldieren en natuurlijk kan er ook een hapje en drankje genuttigd worden. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

  Verenigingsinformatie

  Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. December 2013

  Aangesloten bij de N.B.A.T.

  Voorzitter
  Ferdie Gosselink
  Baarsstraat 2
  5615 RG Eindhoven
  06 - 2486 5247
  Secretaris
  Eric van de Meerakker
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  0499 - 329 126
  Penningmeester a.i.
  Gerard Vermeulen
  Hulstbosakker 57
  5625 VS Eindhoven
  040 - 2489 890
  2e penningmeester i.o.
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 - 490 083
  Bestuurslid/Bibliotheek
  Gerard Swemmers
  Poeijersstraat 35A
  5642 GA Eindhoven
  040 - 2810 792
  Redactie
  Ferdie Gosselink
  Baarsstraat 2
  5615 RG Eindhoven
  06 - 2486 5247
   
  Ledenadministratie
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 – 490 083
   
  Redactieadres
   
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  06 - 2486 5247
  Redactie
   
   
  Ferdie Gosselink
  Eric v/d Meerakker
  Gerard Swemmers
   
   
  Ereleden Joop Brokke  
   
  Website / Email
  www.AV-Vivarium.net

  Contributie

  De Vivariumcontributie bedraagt € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
  N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
  N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
  Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

  Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

  Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
  tenzij anders vermeld.


  Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
  Heevis
  U koopt toch ook
  bij onze

  Aquariumcentrum Helmond
  Chrisgarnalenshop
  Aquabeek
  Hier had uw

  kunnen staan!
  Aquarium Coenen
  ©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
  Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina