Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud december 2017

 • Aankondigingen
 • Agenda
 • District
 • Kalender
 • Verenigingsinformatie
 • Aankondigingen

  Aankondiging bijeenkomst 12 december: eigen avond

  Op dinsdag 12 december a.s. vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats.
  Omdat we eigenlijk ons budget voor lezingen dit jaar al hebben verbruikt wordt dit weer een "eigen avond". Op deze avond is er gelegenheid voor een divers aantal activiteiten: discussie, films, watermetingen etc.

  Deze avond is ook bij uitstek een gelegenheid voor een kleine of grote eigen inbreng van de leden. Wilt u graag iets bespreken? Heeft u vragen? Heeft u iets gezien of gelezen op Internet en wilt u daar wat meningen van andere leden over horen? Heeft u een film gemaakt van uw aquarium? Bent u iets tegengekomen op vakantie? Nu is er alle tijd voor!

  Mocht u een idee hebben voor een discussie of een vraag of anderszins, laat dit als het even kan tevoren weten aan het bestuur, dan kunnen we het onderwerp misschien voorbereiden.

  Ter herinnering nog even de beste manier om water voor een meting te vervoeren:
  U neemt een goed afsluitbare fles of pot van minimaal een halve liter. Deze spoelt u eerst uit met heet water. Vervolgens drie keer goed uitspoelen met het te meten aquariumwater.
  Tenslotte vult u de fles/pot tot de nok met het te meten water, zodat er geen lucht meer in zit. Lucht heeft namelijk invloed op het meetresultaat, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

  Wij verwachten weer een heel gezellige avond waarop iedereen, óók belangstellende niet-leden, van harte welkom is.
  Het adres: zaal "Kraaihei" van "Kadans" aan de St. Jozefstraat 1 te Best.
  Aanvang van de avond 20.15 uur.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker

  Eerste aankondiging nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 16 januari 2018

  Op 16 januari 2018 zullen we zoals de laatste jaren gebruikelijk weer onze gecombineerde jaarlijkse algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie organiseren, daarom nu alvast wat huishoudelijke zaken.

  Dit wordt de agenda:

  Agenda jaarvergadering 2017

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorige jaarvergadering
  5. Verslag secretaris
  6. Verslag ledenadministratie/penningmeester en begroting
  7. Contributieverhoging
  8. Verslag diverse commissies
   1. Kascontrole
   2. Website en nieuwsbrieven
   3. Activiteiten
  9. Verkiezingen bestuur en commissies
   1. Bestuur/ledenadministratie
   2. Kascontrole
   3. Activiteiten
   4. Public relations
  10. Activiteiten 2018
  11. Rondvraag/WVTTK
  12. Sluiting

  Om zo weinig mogelijk tijd kwijt te zijn aan de formaliteiten in de jaarvergadering, willen we u vragen om vooraf de notulen van vorig jaar door te lezen, deze staan binnenkort op onze website in het archief. Op de jaarvergadering zelf hoeven we dan alleen nog eventuele op- en aanmerkingen te noteren. Ook het jaarverslag van de secretaris zal binnenkort op de website te vinden zijn.

  Een belangrijk punt dat dit jaar ook op de agenda staat is een contributieverhoging. Omdat we een kleine vereniging zijn, maar ook omdat we in het district de laagste contributie hanteren, wil het bestuur aan de leden voorleggen wat we kunnen doen.

  Het volgende belangrijke punt voor de vergadering dat nog niet is geregeld is de kascontrole! Op de jaarvergadering van 2017 trad Peter v/d Moosdijk terug uit de kascontrolecommissie, Harrie van de Meerakker bleef aan, maar er was niemand die zich aanmeldde als tweede kascontroleur. We zoeken daarom dringen iemand die samen met Harrie, en desnoods een half uurtje voor de jaarvergadering, de kascontrole wil doen. Het is natuurlijk niet het hoogtepunt van het jaar, maar we kunnen als vereniging niet zonder en het bestuur mag het niet doen! We horen dus graag wie deze taak wil uitvoeren. Ervaring is niet noodzakelijk, Harrie heeft die al en als je het een keer gezien hebt weet je volgend jaar ook hoe het moet!

  Volgens het rooster van aftreden van het bestuur treedt Ferdie Gosselink dit jaar af, hij is herkiesbaar. Daarnaast is Dennis Louwers nu formeel verkiesbaar als bestuurslid, hij meldde zich vorig jaar na de jaarvergadering dat hij wel een jaar mee wilde draaien. Inmiddels is hij al zeer actief in het bestuur maar de jaarvergadering moet daar formeel nog wel mee instemmen. Eventuele kandidaat bestuursleden wordt verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden.

  Als u vooraf meer wilt weten over de financiële cijfers dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker

  Vooraankondiging uitjes: maart 2018 Klein Costa Rica en andere

  In het komende jaar willen we graag weer wat meer uitjes gaan organiseren. We willen gaan beginnen om naar Klein Costa Rica in Someren te gaan. Wij hebben als bestuur de datum 24 maart gekozen. Tijd en locatie van vertrek laten we op tijd weten. Graag willen we eerst weten wie graag mee zouden willen gaan naar Klein Costa Rica. Laat mij, Dennis Louwers, dit op tijd weten via een emailtje naar Ik wil namelijk proberen te regelen om daar eens achter de schermen een kijkje te nemen. Ik beloof niets natuurlijk, ik weet niet hoe zij hier tegenover staan.

  Wij begrijpen dat niet iedereen mee kan gaan, maar hopen toch wel op een mooie grote groep mensen die het gezellig vindt om mee te gaan.

  Zodra we klaar zijn met al die prachtige foto's te maken en als we alles goed gezien hebben en klaar zijn voor vertrek kunnen we daar nog kijken of we nog wat bezoekje(s) kunnen doen bij aquariumzaken. Misschien dat er een groep mensen is die daar zin in heeft, en een andere groep die dan liever naar huis gaat.

  De kosten zijn voor u zelf. Deze bedragen € 8,50 p/p (of deze prijzen in 2018 nog accuraat zijn weet ik nu nog niet). Komen we daar aan met 15 mensen of meer dan bedraagt de toegang € 8,– p/p.

  Ook wij staan dus niet stil en hopen u allen een fijne dag te gaan bezorgen. Ik overweeg om in mei ook weer een uitje te organiseren, maar dan naar een reptielenhuis, mits daar genoeg belangstelling voor is. En in de zomer staat zeker al op de planning een uitje naar Pairi Daiza. Ook daar probeer ik voor de geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te organiseren. Ook hierover lees ik graag jullie reacties en eventuele interesse.

  Tot ziens
  Dennis Louwers

  Agenda

  Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans van Welzijn Best Oirschot aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 3). We beginnen om 20:15 uur.

  De agenda ziet er voor de rest van 2017 en voor 2018 als volgt uit:

  Datum Activiteit Locatie
  di  12 dec Eigen avond/eigen lezing Kadans
   
  2018
   
  di  16 jan Nieuwsjaarsreceptie/Jaarvergadering Kadans
  di  27 feb "Huiskamerkeuring" met Peter-Jan Taheij Kadans
  di  13 mrt Theo Verheij: Labyrintvissen Kadans
  za 17 mrt Uitslag Districtskeuring 2018 Oosterhout
  di  10 apr Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di    8 mei Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di  12 juni Watermeetavond Kadans
  juli/aug
  zomervakantie
   
  di  11 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di    9 okt Nick Grosfeld: "Galapagos eilanden" Kadans
  di  13 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di  11 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

  *) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
  N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

  Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

  District

  Het programma van de verenigingen van het NBAT district Brabant ziet er, voor zover bekend, voor de komende maanden als volgt uit:

  Datum Vereniging Activiteit Door
  ma 11 dec De Siervis Voorzet jubileumtentoonstelling  
  ma 11 dec MRC Breda Quiz  
  di   12 dec Vivarium Eigen avond/eigen lezing  
  do  14 dec * Ons Genoegen    
  ma 18 dec Xiphophorus Quizavond Joop en Jo
  di   19 dec De Kempvis Evaluatie "verenigingskeuring" Peter-Jan Taheij

  *) Niet definitief gepland.

  Kalender

  December

  16 december: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 16 december organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer informatie op www.killifishnederland.nl.

  Januari 2018

  21 januari 2018: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs Oosterhout

  Op zondag 21 januari 2018 organiseert De Siervis de dertiende Siervis Aquarium Nieuwjaarsbeurs in het Sint-Oelbert Gymnasium aan de Warandelaan 3 (ingang Paterserf 16) te Oosterhout (N.B.). Open van 11 tot 15 uur, entree € 2,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.desiervis.nl. Zie voor een routebeschrijving www.oelbert.nl/contact/

  22 januari: Reptilica Gorinchem

  Op zondag 21 januari organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de evenementenhal aan de Franklinweg 2 te Gorinchem (gratis parkeren). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50. Meer informatie op www.reptilica.nl.

  Februari 2018

  4 februari 2018: Terraria Hasselt (B)

  Op zondag 4 februari 2018 organiseert TER een terrariumbeurs in Ontmoetingscentrum Rapertingen aan de Luikersteenweg 395 te Hasselt (België). Open van 11 tot 15 uur, toegang € 5,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  17 februari 2018: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 17 februari 2018 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer informatie op www.killifishnederland.nl.

  11 februari 2018: Terraria Zwolle

  Op zondag 11 februari 2018 organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  Maart 2018

  18 maart 2018: Twentse Aqua-Terra beurs Almelo

  Op zondag 18 maart 2018 organiseert Betta Splendens de Twentse Aqua-Terra beurs in wijkcentrum De Schelf aan het Binnenhof 51 te Almelo. Naast een aanbod van alles op het gebied van de hobby is er ook een lezing tussen 13:00 en 15:00, er zijn Twentse streekproducten te koop en er is een lunchroom aanwezig. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 4,–, kinderen 1/m 12 jaar gratis, parkeren gratis. Meer informatie volgt op www.bettasplendens.nl.

  25 maart: Reptilica Arnhem

  Op zondag 25 maart organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Eusebiuskerk aan het Kerkplein 1 te Arnhem. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50. Meer informatie op www.reptilica.nl.

  April 2018

  1 april 2018: Terraria Houten (Utrecht)

  Op zondag 1 april 2018 organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Expo Center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  7 april 2018: Kikkerdag Nieuwegein

  Op zaterdag(!) 7 april 2018 organiseert Dendrobatidae Nederland hun 60e internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Verkoop van nakweek gifkikkers en amfibieën, standhouders met planten (bromelia's, mossen, orchideeën etc.), terrariumbenodigdheden, boeken en nog veel meer, fruitvliegen en andere voedseldieren en natuurlijk kan er ook een hapje en drankje genuttigd worden. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

  21 april 2018: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 21 april 2018 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer informatie op www.killifishnederland.nl.

  Mei 2018

  4 t/m 6 mei 2018: Animal Event Hilvarenbeek

  Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 mei 2018 vindt Nederlands grootste dierenevenement Animal Event plaats in Event Center Beekse Bergen aan de Beekse Bergen 1 te te Hilvarenbeek, met voor jong en oud van alles te doen op dierengebied. Meer informatie volgt op www.animal-event.info

  6 mei 2018: Terraria Gent (B)

  Op zondag 6 mei 2018 organiseert TER een terrariumbeurs aan de Van Rysselberghedreef 2 in het Citadelpark B te Gent (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  Juni 2018

  16 juni 2018: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 16 juni 2018 organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer informatie op www.killifishnederland.nl.

  Juli 2018

  1 juli 2018: 28e LimBeurs Diest (B)

  Op zondag 1 juli 2018 organiseert de federatie van aquarium- en terrariumklubs uit Limburg van de BBAT de aloude LimBeurs, de beurs voor aquarium, terrarium en tuinvijver m.m.v. fabrikanten, handelaars, kwekers en liefhebbers, deze keer in sportcentrum Karteria aan de Kluisbergstraat 21 te 3290 Diest (België). Open van 10 tot 16 uur, toegang volwassenen € 5,–, op vertoon BBAT- of NBAT-kaart (of de flyer) € 4,– en kinderen tot 12 jaar gratis. "Nieuwe locatie, meer parking, meer plaats = meer standhouders." Meer informatie op website www.limbeurs.be.

  Augustus 2018

  24 t/m 26 augustus 2018: tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen

  Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus 2018 organiseert Killi Fish Nederland al weer de eenenveertigste Killi Fish Nederland Tentoonstelling, ook dit jaar weer in partycentrum "De Schildkamp" aan de Leerdamseweg 44 te Asperen. Ook dit jaar weer in samenwerking met Poecilia, de vereniging levendbarende tandkarpers. Toegang gratis, op zaterdag open van 10 uur tot 18 uur, met diverse lezingen en om 16 uur een veiling van nieuwe en zeldzame soorten. Op zondag is de tentoonstelling open van 9 uur tot 10u30, om 11 uur volgt de veiling van de tentoongestelde vissen. Meer informatie is te vinden op de website www.killifishnederland.nl.

  26 augustus 2018: Aquarium-, terrarium- & vijverbeurs Oostende (B)

  Op zondag 26 augustus 2018 organiseert Oostende Platy de 22e editie van de "Aquarium-, Terrarium- en vijver beurs van de kust" in Dienstencentrum "De Schelpe" aan de Elisabethlaan 32 te Oostende (België). Ook met Bonsaï en orchideeën. Open van 10 tot 16 uur, toegang gratis.

  Verenigingsinformatie

  opgericht 1927 beschermheer drs. F. Philips jr. december 2017

  aangesloten bij de N.B.A.T.

  Voorzitter
  Ferdie Gosselink
  Baarsstraat 2
  5615 RG Eindhoven
  06 - 2486 5247
  Secretaris
  Eric van de Meerakker
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  0499 - 329 126
  Penningmeester
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 - 490 083
  Algemeen bestuurslid
  Gerard Swemmers
  Poeijersstraat 35A
  5642 GA Eindhoven
  040 - 2810 792
  Algemeen bestuurslid
  Marc Hennequin
  Steenstraat 62
  5612 PG Eindhoven
  06 - 1702 3065
  Algemeen bestuurslid i.o.
  Dennis Louwers
  Ajaxlaan 57
  5631 CB Eindhoven
  06 - 1271 8018
   
  Ledenadministratie
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 - 490 083
   
  Redactieadres
   
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  06 - 2486 5247
  Redactie
   
   
  Ferdie Gosselink
  Eric v/d Meerakker
  Gerard Swemmers
   
   
  Erelid Joop Brokke ✝  
  Lid van verdienste Gerard Vermeulen  
   
  Website / Email
  www.vivarium.club

  Contributie

  De Vivariumcontributie bedraagt € 31,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 17,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
  N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
  N.B.A.T. en Het Aquarium (gedrukt en digitaal) € 40,– per jaar.
  N.B.A.T. en Het Aquarium (alleen digitaal) € 31,– per jaar.
  Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

  Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op rekeningnummer NL24 RBRB 0939 7262 89 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.
  Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
  tenzij anders vermeld.


  Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
  Heevis
  U koopt toch ook
  bij onze

  Aquariumcentrum Helmond
  Chrisgarnalenshop
  Aquabeek
  Hier had uw

  kunnen staan!
  Aquarium Coenen
  ©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
  Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina