Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud januari 2018

 • Aankondigingen
 • Agenda
 • District
 • Kalender
 • Verenigingsinformatie
 • Aankondigingen

  Herhaling aankondiging uitjes: 24 maart Klein Costa Rica en andere

  We hebben nog erg weinig reactie gehad op onderstaande aankondiging. Graag horen we iets van jullie, ook als je nu nog niet weet of je mee kunt naar Klein Costa Rica, en graag horen we ook jullie ideeën en meningen over uitjes in 2018 in het algemeen!

  In het komende jaar willen we graag weer wat meer uitjes gaan organiseren. We willen gaan beginnen om naar Klein Costa Rica in Someren te gaan. Wij hebben als bestuur de datum 24 maart gekozen. Tijd en locatie van vertrek laten we op tijd weten. Graag willen we eerst weten wie graag mee zouden willen gaan naar Klein Costa Rica. Laat mij, Dennis Louwers, dit op tijd weten via een emailtje naar Ik wil namelijk proberen te regelen om daar eens achter de schermen een kijkje te nemen. Ik beloof niets natuurlijk, ik weet niet hoe zij hier tegenover staan.

  Wij begrijpen dat niet iedereen mee kan gaan, maar hopen toch wel op een mooie grote groep mensen die het gezellig vindt om mee te gaan.

  Zodra we klaar zijn met al die prachtige foto's te maken en als we alles goed gezien hebben en klaar zijn voor vertrek kunnen we daar nog kijken of we nog wat bezoekje(s) kunnen doen bij aquariumzaken. Misschien dat er een groep mensen is die daar zin in heeft, en een andere groep die dan liever naar huis gaat.

  De kosten zijn voor u zelf. Deze bedragen € 8,50 p/p (of deze prijzen in 2018 nog accuraat zijn weet ik nu nog niet). Komen we daar aan met 15 mensen of meer dan bedraagt de toegang € 8,– p/p.

  Ook wij staan dus niet stil en hopen u allen een fijne dag te gaan bezorgen. Ik overweeg om in mei ook weer een uitje te organiseren, maar dan naar een reptielenhuis, mits daar genoeg belangstelling voor is. En in de zomer staat zeker al op de planning een uitje naar Pairi Daiza. Ook daar probeer ik voor de geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te organiseren. Ook hierover lees ik graag jullie reacties en eventuele interesse.

  Tot ziens
  Dennis Louwers

  Aankondiging nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering 16 januari 2018

  Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben we op 16 januari 2018 weer onze gecombineerde jaarlijkse algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.

  Dit is de agenda:

  Agenda jaarvergadering 2018

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorige jaarvergadering
  5. Verslag secretaris
  6. Verslag ledenadministratie/penningmeester en begroting
  7. Contributieverhoging
  8. Verslag diverse commissies
   1. Kascontrole
   2. Website en nieuwsbrieven
   3. Activiteiten
  9. Verkiezingen bestuur en commissies
   1. Bestuur/ledenadministratie
   2. Kascontrole
   3. Activiteiten
   4. Public relations
  10. Activiteiten 2018
  11. Rondvraag/WVTTK
  12. Sluiting

  Om zo weinig mogelijk tijd kwijt te zijn aan de formaliteiten in de jaarvergadering, graag de notulen van de ledenvergaderingen en het jaarverslag van de secretaris van vorig jaar alvast doorlezen, deze staan op onze website in het archief. Op de jaarvergadering zelf hoeven we dan alleen nog eventuele op- en aanmerkingen te noteren.

  Een belangrijk punt dat dit jaar ook op de agenda staat is een contributieverhoging. Omdat we een kleine vereniging zijn, maar ook omdat we in het district de laagste contributie hanteren, wil het bestuur aan de leden voorleggen wat we kunnen doen.

  Het volgende belangrijke punt voor de vergadering dat nog niet is geregeld is de kascontrole! Graag per ommegaande melden of je bereid bent de kascontrole uit te voeren, anders is het bestuur gedwongen om te gaan rondbellen om iemand te vinden!

  Volgens het rooster van aftreden van het bestuur treedt Ferdie Gosselink dit jaar af, hij is herkiesbaar. Daarnaast is Dennis Louwers nu formeel verkiesbaar als bestuurslid, hij meldde zich vorig jaar na de jaarvergadering dat hij wel een jaar mee wilde draaien. Inmiddels is hij al zeer actief in het bestuur maar de jaarvergadering moet daar formeel nog wel mee instemmen. Eventuele kandidaat bestuursleden wordt verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden.

  Als u vooraf meer wilt weten over de financiële cijfers dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker

  Planning Aquarium Coenen

  Van onze adverteerder Aquarium Coenen ontvingen we de koopzondagenplanning voor 2018:

  Ook in 2018 staan iedere eerste zondag van de maand (en enkele feestdagen) onze deuren wagenwijd voor je open tussen 12.00 tot 17.00 uur In december staan er zelfs een aantal extra koopzondagen op de planning:

  • Zondag 7 januari (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 4 februari (eerste zondag van de maand) geopend
  • Maandag 12 februari (Carnaval) gesloten
  • Dinsdag 13 februari (Carnaval) gesloten
  • Zondag 4 maart (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 1 april (Eerste Paasdag) gesloten
  • Maandag 2 april (Tweede Paasdag) open
  • Vrijdag 27 april (Koningsdag) gesloten
  • Dinsdag 1 mei (Dag van de arbeid) geopend
  • Vrijdag 4 mei (Herdenkingsdag) geopend tot 19.00 uur
  • Zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) geopend
  • Zondag 6 mei (eerste zondag van de maand) geopend
  • Donderdag 10 mei (Hemelvaart) gesloten
  • Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag/Pinkstermaandag) geopend
  • Zondag 3 juni (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 1 juli (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 5 augustus (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 2 september (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 7 oktober (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 4 november (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 2 december (eerste zondag van de maand) geopend
  • Zondag 9 december extra koopzondag, geopend
  • Zondag 16 december extra koopzondag, geopend
  • Zondag 23 december extra koopzondag, geopend
  • Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) gesloten
  • Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten
  • Zondag 30 december extra koopzondag, geopend

  NBAT natuurstudieweek 15 tot 22 juni

  De NBAT-commissie Natuurstudieweken organiseert jaarlijks een natuurstudieweek, dit jaar van van 15 tot 22 juni in Eys. Om u een kleine indruk te geven staat hieronder de inleiding van de volledige uitnodiging:

  NBAT Natuurstudieweek 2018
  Tekening en calligrafie: Lotty Sonnenberg.

  We gaan dit jaar voor de 64e keer met aquarium-, terrarium- en andere natuurliefhebbers, in familiaire sfeer op stap in het prachtige landschap van Zuid-Limburg en omstreken, om te genieten van de natuur. We mijden brede wegen zoveel mogelijk en lopen over wandelpaden door landerijen en bossen. Hierbij komt iedere natuurliefhebber aan zijn of haar trekken, of dit nu op vogel-, planten-, insecten- of ander gebied is, of om alleen maar van de natuur te genieten. Onderweg en na afloop van de wandeling is er weer de mogelijkheid ervaringen met andere liefhebbers uit te wisselen of te bespreken. Ook is er literatuur aanwezig om iets uit te zoeken of planten te determineren.

  De volledige uitnodiging en een terugblik van vorige natuurstudieweken kunt u zien op www.daniorerio.nl onder het kopje Natuurstudieweek.

  Namens het bestuur,
  Eric van de Meerakker.

  Agenda

  Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans van Welzijn Best Oirschot aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 3). We beginnen om 20:15 uur.

  De agenda ziet er voor 2018 als volgt uit:

  Datum Activiteit Locatie
  di  16 jan Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering Kadans
  di  27 feb "Huiskamerkeuring" met Peter-Jan Taheij Steenstraat 62
  Eindhoven
  di  13 mrt Theo Verheij: Labyrintvissen Kadans
  za 17 mrt Uitslag Districtskeuring Ganzendonk 4
  Oosterhout
  za 24 mrt Excursie Klein Costa Rica Ploegstraat 68
  Someren
  di  10 apr Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di    8 mei Peter Oranje: Vissen uit Zuid-Amerika Kadans
  di  12 juni Watermeetavond Kadans
  juli/aug
  zomervakantie
   
  di  11 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di    9 okt Nick Grosfeld: Galapagos eilanden Kadans
  di  13 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
  di  11 dec Erik Prins: Optimaal aquariumplanten groeien Kadans

  *) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
  N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

  Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

  District

  Het programma van de verenigingen van het NBAT district Brabant ziet er, voor zover bekend, voor de komende maanden als volgt uit:

  Datum Vereniging Activiteit Door
  ma   8 jan De Siervis Welke vissen zijn te koop in de handel?  
  ma   8 jan * MRC Breda Jaarvergadering  
  di     9 jan De Kempvis Jaarvergadering  
  di   16 jan Vivarium Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering  
  do  1 jan Ons Genoegen Quiz Frans Smulders
  ma 22 jan Daphnia Boxtel Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering  
  zo  21 jan De Siervis Nieuwjaarsbeurs  
  ma 29 jan Xiphophorus Ziekten en micro-organismen Peter Oranje
  di     6 feb De Kempvis Meten is weten Valere Vanderheijde
  ma 12 feb * MRC Breda Nog niet bekend  
  di   27 feb Vivarium Huiskamerkeuring Peter-Jan Taheij
  do  15 feb Ons Genoegen Jaarvergadering en film Johan Egberts  
  ma 26 feb Xiphophorus Jaarvergadering  

  *) Niet definitief gepland.

  Kalender

  Januari

  20 januari: Bijeenkomst WAP Maarn

  Op zaterdag 20 januari organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

  21 januari: Siervis Aqua Terra Nieuwjaarsbeurs Oosterhout

  Op zondag 21 januari organiseert De Siervis de dertiende Siervis Aquarium Nieuwjaarsbeurs in het Sint-Oelbert Gymnasium aan de Warandelaan 3 (ingang Paterserf 16) te Oosterhout (N.B.). Open van 11 tot 15 uur, entree € 2,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op website www.desiervis.nl. Zie voor een routebeschrijving www.oelbert.nl/contact/

  21 januari: Reptilica Gorinchem

  Op zondag 21 januari organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de evenementenhal aan de Franklinweg 2 te Gorinchem (gratis parkeren). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50. Meer informatie op www.reptilica.nl.

  27 januari: Oost-Afrika-cichlidendag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 27 januari organiseert Zoo Zajac in samenwerking met de DCG een Oost-Afrika-cichlidendag met lezingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie op website zajac.de.

  Februari

  2 t/m 4 februari: Huisdierenbeurs Hannover (D)

  Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 februari organiseert Supreme Heimtiermessen een huisdierenbeurs met internationale garnalenkampioenschappen op het Messegelände te Hannover (Duitsland). Meer informatie op www.heimtiermesse-hannover.de.

  3 februari: Waterplantendag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 3 februari organiseert Zoo Zajac een waterplantendag met lezingen, workshops en aanbiedingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie op website zajac.de.

  4 februari: Terraria Hasselt (B)

  Op zondag 4 februari organiseert TER een terrariumbeurs in Ontmoetingscentrum Rapertingen aan de Luikersteenweg 395 te Hasselt (België). Open van 11 tot 15 uur, toegang € 5,–, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  4 februari: Reptielenbeurs Dortmund (D)

  Op zondag 4 februari organiseert Reptilienboersen.de de 49e internationale terrariumbeurs in de Fredenbaumhalle 1 aan de Burgweg 16-22 te Dortmund (Duitsland). Reptielen, amfibieën, insecten, spinnen, slangen, schildpadden, kikkers, hagedissen, terraria, literatuur, planten, toebehoren, voedseldieren en nog veel meer. Open van 11 tot 15 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 12 jaar € 2,–.

  10 februari: Guppy- en andere levendbarendendag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 10 februari organiseert Zoo Zajac een guppytentoonstelling, lezingen en aanbiedingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie op website zajac.de.

  11 februari: Terraria Zwolle

  Op zondag 11 februari organiseert TER een terrariumbeurs in de IJsselhallen aan de Rieteweg 4 te Zwolle. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

  17 februari: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

  Op zaterdag 17 februari organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer informatie op www.killifishnederland.nl.

  17 en 18 februari: Aquariumbeurs Kamp-Lintfort (D)

  Op zaterdag 17 en zondag 18 februari organiseert aquarumvereniging Amazonas 73 een aquariumbeurs in hun verenigingsgebouw aan de Vinnstrasse 42 te Kamp-Lintfort (Duitsland). Open zaterdag 10 tot 15 uur, zondag van 11 tot 15 uur. Meer informatie op www.amazonas73.de.

  24 februari: Nationale Cichlidendag Odijk

  Op zaterdag 24 februari organiseert de NVC weer de Nationale Cichlidendag in Dorpshuis Odijk aan het Rijneiland 7 te Odijk, aanvang 10 uur. Meer informatie op www.nvcweb.nl.

  24 februari: Bijeenkomst Poecilia Maarn

  Op zaterdag 24 februari organiseert Poecilia een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 12u30. Meer informatie op de website www.poecilia.nl.

  24 februari: Killivisdag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 24 februari organiseert Zoo Zajac een killivistentoonstelling in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie volgt op website zajac.de.

  Maart

  3 maart: ADA Aquascapingdag Zajac Duisburg (D)

  Op zaterdag 3 maart organiseert Zoo Zajac in samenwerking met de firma Aqua Design Amano (ADA) een aquascapingdag in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie is te vinden op website zajac.de.

  3 maart: Aquariumbeurs Leverkusen (D)

  Op zaterdag 3 maart organiseert Aquaterralev.de de Aquaristika aquarium- en terrariumbeurs in de Bürgerhalle aan de Hauptstrasse 150 te Leverkusen (Duitsland). Open van 10 tot 14 uur, toegang gratis. Meer informatie www.aquaterralev.de.

  4 maart: Aquariumbeurs Hamburg (D)

  Op zondag 4 maart organiseert aquariumvereniging Wir Aquarianer een siervisbeurs voor zoet- en zeewater in de school aan de Öjendorfer Damm 8 te Hamburg-Jenfeld (Duitsland). Open van 10 uur tot 12u30, toegang € 2,–, kinderen tot en met 16 jaar gratis. Meer informatie www.wir-aquarianer.de

  10 maart: bijeenkomst IRG landsgroep België Klein-Willebroek (B)

  Op zaterdag 10 maart organiseert de landsgroep België van het Internationaal Regenboogvissen Gezelschap een bijeenkomst met ruilbeurs en lezing in het lokaal van aquariumvereniging De Minor aan de Schoolstraat 24 te Klein-Willebroek (België). Open vanaf 13u30, toegang gratis. Meer informatie via website www.regenboogvissen.be.

  10 maart: DKG bijeenkomst Neuss (D)

  Op zaterdag 10 maart organiseert de regiogroep West van de Deutsche Killifisch Gemeinschaft de een bijeenkomst met grote beurs in Brauereiausschank Frankenheim aan de Bahnhofstrasse 50 te Neuss/Holzheim (Duitsland). Aanvang 11u30 uur. Meer informatie op website www.killi.org

  10 maart: Terrariumbeurs Hamm (D)

  Op zaterdag 10 maart organiseert Terraristika Hamm "de grootste beurs voor terrariumdieren ter wereld", in de Zentralhallen Hamm aan de Ökonomierat-Peitzmeier-Platz 2-4 te Hamm (Duitsland). Open vanaf 10 uur, toegang € 10,–. Meer informatie www.terraristika.de.

  10 en 11 maart: Aquariumbeurs Kamp-Lintfort (D)

  Op zaterdag 10 en zondag 11 maart organiseert aquarumvereniging Amazonas 73 een aquariumbeurs in hun verenigingsgebouw aan de Vinnstrasse 42 te Kamp-Lintfort (Duitsland). Open zaterdag 10 tot 15 uur, zondag van 11 tot 15 uur. Meer informatie op www.amazonas73.de.

  17 maart: Uitslagavond districtskeuring Oosterhout

  Op zaterdag 17 maart organiseert De Siervis Oosterhout de uitslagavond van de districtskeuring van het district Brabant van de NBAT in het gebouw van Vrije School De Strijene, Ganzendonk 4, 4907 XZ Oosterhout. Meer informatie volgt.

  18 maart: Twentse Aqua-Terra beurs Almelo

  Op zondag 18 maart organiseert Betta Splendens de Twentse Aqua-Terra beurs in wijkcentrum De Schelf aan het Binnenhof 51 te Almelo. Naast een aanbod van alles op het gebied van de hobby is er ook een lezing tussen 13:00 en 15:00, er zijn Twentse streekproducten te koop en er is een lunchroom aanwezig. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 4,–, kinderen 1/m 12 jaar gratis, parkeren gratis. Meer informatie volgt op www.bettasplendens.nl.

  18 maart: Ruilbeurs Izegem (B)

  Op zondag 18 maart organiseert Danio Rerio Izegem een vijver-, aquarium- en terrariumbeurs in de zaal "Iso" aan de Sint-Jorisstraat 62 te Izegem (België). Aanbod voor zowel vijver-, aquarium- en terrariumliefhebbers; van dieren tot materialen. Open van 9u30 tot 16 uur, gratis toegang. Meer informatie op website www.daniorerio.be.

  25 maart: Reptilica Arnhem

  Op zondag 25 maart organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Eusebiuskerk aan het Kerkplein 1 te Arnhem. Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50. Meer informatie op www.reptilica.nl.

  25 maart: Terra Fair Sint-Niklaas (B)

  Op zondag 25 maart organiseert Terra Fair een terrariumbeurs in het Bau-Huis aan de Slachthuisstraat 60 te Sint-Niklaas (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 5,–, kinderen tot 6 jaar gratis. Meer informatie op petevents.wixsite.com/terrafair.

  25 maart: Beurs Sirault (B)

  Op zondag 25 maart organiseren Le Botia Club de Saint-Ghislain en de Cercle Pisciculture de Jemappes hun derde aquariumbeurs in de Salle Omnisports aan de Rue des Déportés 76 (tegenover de kerk) te Sirault (Saint-Ghislain, België). Open van 8 tot 16 uur, toegang € 2,–.

  Verenigingsinformatie

  opgericht 1927 beschermheer drs. F. Philips jr. januari 2018

  aangesloten bij de N.B.A.T.

  Voorzitter
  Ferdie Gosselink
  Baarsstraat 2
  5615 RG Eindhoven
  06 - 2486 5247
  Secretaris
  Eric van de Meerakker
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  0499 - 329 126
  Penningmeester
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 - 490 083
  Algemeen bestuurslid
  Gerard Swemmers
  Poeijersstraat 35A
  5642 GA Eindhoven
  040 - 2810 792
  Algemeen bestuurslid
  Marc Hennequin
  Steenstraat 62
  5612 PG Eindhoven
  06 - 1702 3065
  Algemeen bestuurslid i.o.
  Dennis Louwers
  Ajaxlaan 57
  5631 CB Eindhoven
  06 - 1271 8018
   
  Ledenadministratie
  Els van Houten
  Amerikalaan 87
  5691 KC Son
  0499 - 490 083
   
  Redactieadres
   
  Groningenlaan 3
  5691 KH Son
  06 - 2486 5247
  Redactie
   
   
  Ferdie Gosselink
  Eric v/d Meerakker
  Gerard Swemmers
   
   
  Erelid Joop Brokke ✝  
  Lid van verdienste Gerard Vermeulen  
   
  Website / Email
  www.vivarium.club

  Contributie

  De Vivariumcontributie bedraagt € 31,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 17,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
  N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
  N.B.A.T. en Het Aquarium (gedrukt en digitaal) € 40,– per jaar.
  N.B.A.T. en Het Aquarium (alleen digitaal) € 31,– per jaar.
  Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

  Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op rekeningnummer NL24 RBRB 0939 7262 89 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.
  Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
  tenzij anders vermeld.


  Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
  Heevis
  U koopt toch ook
  bij onze

  Aquariumcentrum Helmond
  Chrisgarnalenshop
  Aquabeek
  Hier had uw

  kunnen staan!
  Aquarium Coenen
  ©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
  Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina