Daphnia-Vivarium Logo DAPHNIA-VIVARIUM
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
Kalender
 
Beurs
> reglement
> inschrijven
> stands
 
Archief
Historisch
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

AVG / Privacy

Als gevolg van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn alle organisaties, dus ook Daphnia-Vivarium, verplicht een aantal zaken formeel te regelen. Dat betekent niet dat Daphnia-Vivarium nu fundamenteel anders omgaat met persoonsgegevens, maar vooral dat we duidelijk aangeven hoe we er mee omgaan.

In het proces om te voldoen aan de AVG hebben we gebruik gemaakt van de "Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming" van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Om te beginnen is hier onze Privacyverklaring.

Voor het opstellen van deze privacyverklaring hebben we gebruik gemaakt van de privacyverklaring-generator van Veiliginternetten.nl.

Functionaris gegevensbescherming / Data Protection Impact Assessment

Op basis van de aangegeven criteria in bovengenoemde regelhulp hoeft Daphnia-Vivarium geen Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Ook hoeven wij geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren, omdat er geen sprake is van een hoog privacyrisico. Als u vragen heeft over Privacy binnen Daphnia-Vivarium dan kunt u contact met ons opnemen via

Register van Verwerkingsactiviteiten

Omdat Daphnia-Vivarium niet alleen incidenteel persoonsgegevens verwerkt (denk aan onze maandelijkse nieuwsbrief en de jaarlijkse contributie-inning) hebben we een Register van Verwerkingsactiviteiten.

Verwerkersovereenkomsten

Daphnia-Vivarium geeft persoonsgegevens door aan de NBAT alleen als een lid zelf aangeeft ingeschreven te willen worden als hobbylid bij de NBAT. De NBAT heeft die gegevens nodig voor het functioneren van de NBAT zelf, dus valt de NBAT buiten de categorie van partijen die persoonsgegevens voor of namens ons verwerken. Wij hoeven dus geen verwerkersovereenkomst aan te gaan met de NBAT.

Daphnia-Vivarium maakt gebruik van LaPosta om periodiek een nieuwsbrief te mailen naar alle leden en derden (andere verenigingen etc.) en het systeem van LaPosta verwerkt dan ook persoonesgegevens die Daphnia-Vivariun upload. Dit valt onder de standaard verwerkersovereenkomst van LaPosta die LaPosta standaard aanhoudt voor al hun klanten.

Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquariumgek
Aquarium Coenen
©2023–2024
Daphnia-Vivarium
 en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  Kalender  Archief  Historisch  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina