Daphnia-Vivarium Logo DAPHNIA-VIVARIUM
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
Kalender
 
Beurs
> reglement
> stands
 
Archief
Historisch
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

 
aangesloten bij de NBAT
mei 2024

Voorzitter Marc Hennequin
Secretaris / 2e voorzitter  Eric van de Meerakker
Penningmeester Henk Bos
2e penningmeester Jeffrey Willems
Bestuurslid Gerard Swemmers
Bestuurslid Jules Klessens
   
Activiteitencommissie
 
–  commissievoorzitter
Wim van de Langenberg
–  commissielid
Marc Hennequin
–  commissielid
Jules Klessens
   
Ledenadministratie
Henk Bos
   
Ereleden
 
 
 
 
Joop Brokke ✝
Ferdie Gosselink ✝
George Hop
Wim v/d Langenberg
Carel Verbruggen
 
 
 
 
 
Leden van verdienste
 
 
Jan van Boggelen ✝
Harrie v/d Meerakker
Gerard Vermeulen
 
 
 
   
Secretariaatsadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son

0499 - 329 126
   
Website / Email
www.daphnia-vivarium.nl 
   
KvK-nummer91110378 

Contributie

De verenigingscontributie bedraagt € 35,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 20,– per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
NBAT met Het Aquarium alleen digitaal € 16,– per jaar,
NBAT met Het Aquarium gedrukt en digitaal € 41,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Aan- en afmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op bankrekeningnummer NL59 INGB 0103 9009 93 t.n.v. "Willems en/of Bos". Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.
Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquariumgek
Aquarium Coenen
©2023–2024
Daphnia-Vivarium
 en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  Kalender  Archief  Historisch  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina