Daphnia-Vivarium Logo DAPHNIA-VIVARIUM
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
Kalender
 
Beurs
> reglement
> inschrijven
> stands
 
Archief
Historisch
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

REGLEMENT APHNIA-VIVARIUM BEURS 2024

1. Algemeen

 • Roken is ten strengste verboden.
 • Aan huisdieren wordt in principe geen toegang verleend (met uitzondering van een hulphond).
 • De handel beperkt zich uitsluitend tot de beursvloer op gereserveerde stands.
  Bezoekers is het NIET toegestaan in het gebouw dieren en/of goederen te ruilen of te verhandelen.
 • Aan kinderen onder de 18 jaar mogen geen goederen en/of dieren worden verkocht indien zij niet begeleid worden door een volwassen persoon.
 • Op deze beurs zijn alle wettelijke eisen van toepassing, waaronder CITES.
  Dat houdt dus ook in dat bij verkoop van reptielen en amfibieën een overdrachtsverklaring moet worden afgegeven.

2. Openingstijden

 • De beurs is geopend van 10:00 uur tot 15:00 uur.

3. Opbouwen en afbreken stands.

 • Opbouwen van de stand kan op zondag 's ochtends vanaf 8:00 uur tot 10:00 uur, daarna is de beurs voor publiek geopend. In overleg is het ook mogelijk om op zaterdagmiddag al de stand op te bouwen, tussen 14:00 en 18:00.
 • Afbreken gebeurt pas na 15:00 uur tenzij de organisatie anders aangeeft.

4. Stroomvoorziening

 • De stroomvoorziening zal op een centraal punt bij uw stand beschikbaar zijn. Het is van belang dat u zelf zorgt voor voldoende verdeling met kabels vanaf dit punt.
  Graag bij reservering aangeven of stroomvoorziening gewenst is.
  Vanwege de te hoge stroombelasting is het niet toegestaan om koelkasten, diepvriezers, koffiezetapparaten of waterkokers op de stand te gebruiken.

5. Watervoorziening.

 • Er is een beperkte mogelijkheid tot het tappen van water.
  Dit kan alleen in de toiletten.
  Dit geldt ook voor het afvoeren van water.
  Let wel op dat u de toiletten schoon houdt.

6. Afval.

 • Wij verzoeken u de stand schoon achter te laten.
  Groot afval dient u zelf mee te nemen.
  Voor klein afval zijn afvalbakken aanwezig.

7. Internet

 • Er is geen wifi aanwezig.

8. Pinautomaten

 • Ieder jaar blijkt er weer een tekort aan cash geld te zijn. Dit heeft de afgelopen jaren regelmatig ervoor gezorgd dat klanten geen aankopen konden doen. Zorg er dus voor dat u een pin apparaat bij heeft om nee verkoop tegen te gaan.

9. Parkeren

 • Direct voor de ingang van Elisabethsdael kan niet worden geparkeerd, voor het laden en lossen kan tijdelijk toegang worden verleend, na het laden of lossen moet elders worden geparkeerd.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

10. Vakbekwaamheidscertificaat.

 • Handelaren moeten hun vakbekwaamheidscertificaat kunnen tonen.

11. Betalingen en restitutie

 • Uiterlijk 14 dagen voor de datum van de beurs moet het bedrag van de standhuur zijn overgemaakt.
  Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop het banknummer van Daphnia-Vivarium.
 • Bij annulering met een geldige reden geldt dat indien dit plaatsvindt tot 14 dagen voor aanvang van de beurs dat de verschuldigde standhuur aan u wordt terugbetaald.
  Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de beurs vervalt het recht op restitutie van de standhuur.
 • Bij niet doorgaan van de beurs om redenen die behoren tot overmacht zal de reeds betaalde standhuur terugbetaald worden.

12. Dieren algemeen.

 • Het transport van de dieren naar de beurs verloopt onder uw eigen verantwoording. Wij raden u echter met nadruk aan rekening te houden met het welzijn van de dieren tijdens het transport. Dat betekent dat u zorg draagt voor voldoende ruimte, niet te veel dieren bij elkaar plaatst en dat ze donker vervoerd worden.
 • Alle aangeboden dieren dienen een goede gezondheid te hebben. Bij twijfel kan de organisatie u hierop aanspreken en bij ernstige gevallen u de toegang tot de beursvloer ontzeggen.
 • Alle aangeboden dieren dienen legaal in Nederland verhandeld te mogen worden.
 • Giftige dieren dan wel dieren die op enigerlei wijze een gevaar voor de bezoekers kunnen opleveren mogen niet worden aangeboden.
 • Dieren moeten in de daarvoor bestemde hokken/kooien blijven.
  Een uitzondering hierop vormen de dieren die tijdens een presentatie getoond worden onder toezicht en verantwoording van de presentator.
 • Indien u vissen wilt aanbieden dient u dit op een voor de dieren zo goed mogelijke manier te doen. Indien u daarbij besluit vissen in zakjes aan te bieden, dan bent u verplicht de dieren op zuurstof te zetten.
 • U dient er op toe te zien dat de zakjes niet worden opgepakt. Tevens dienen de zakjes geplaatst te worden op een manier dat deze niet kunnen vallen.
 • De zakjes dienen te zijn aangepast aan het formaat van de vissen.
 • Indien vissen vanuit een aquarium worden verkocht dient dit aquarium voorzien te zijn van schoon water, de juiste temperatuur en watercirculatie. De afmetingen van het aquarium dienen in lijn te zijn met de verzorgingseisen van de vissen die er in worden aangeboden.
 • Voor alle overige manieren van vissen aanbieden geldt dat de verhouding water/lucht optimaal dient te zijn. Tevens dient hier watercirculatie en/of een luchtpompje aanwezig te zijn.

Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquariumgek
Aquarium Coenen
©2023–2024
Daphnia-Vivarium
 en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  Kalender  Archief  Historisch  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina